Koirarekisteri

Voit rekisteröidä koirasi koirarekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa tai käyttämällä lomaketta.

Ruokaviraston koirarekisterin sähköinen asiointipalvelu on osoitteessa https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi.

Siirry koirarekisteriin

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella. Lomakkeen voi toimittaa asiakaspalveluun joko sähköpostilla tai postitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa:

Suomi.fi-tunnistuksen Suomi.fi-valtuuksien taustapalvelussa huoltotoimenpiteitä 17.3.2024 klo 9–15 ja 23.3.2024 klo 7.00–7.30

Suomi.fi-tunnistuksessa ja Suomi.fi-valtuuksissa saattaa ilmetä lyhyitä katkoja ja hitautta sunnuntaina 17.3.2024 klo 9.00–15.00 välisenä aikana.
 
Lisäksi Suomi.fi-valtuuksien käyttö ja tunnistautuminen julkisen hallinnon asiointipalveluihin Suomi.fi-tunnistuksen avulla ei ole mahdollista lauantaina 23.3.2024 klo 7.00–7.30 välisenä aikana.
 
Huoltokatkojen aikana myös Suomi.fi-viestien lukemisessa Suomi.fi-verkkopalvelun kautta voi olla katkoja.

Syynä on väestötietojärjestelmässä tehtävät huoltotyöt.
 
Jos tunnistautuminen tai Suomi.fi-valtuuksien käyttö epäonnistuu, suosittelemme yrittämään uudelleen hetken kuluttua.

Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja
Digi- ja väestötietovirasto, Organisaatioiden asiakaspalvelu, p. 0295 535 115 (avoinna ma-pe klo 9–15), organisaatiopalvelut@dvv.fi

Uuden koiran ilmoittaminen rekisteriin

 • Koiran haltija ilmoittaa koiranpennut rekisteriin viimeistään 3 kk iässä tai jo aiemmin, jos niiden haltija vaihtuu (voimassa 1.1.2023 syntyneistä pennuista alkaen).
 • Jos aikuinen koira on vielä ilmoittamatta rekisteriin, se on ilmoitettava sinne välittömästi (lainsäädännön mukainen määräaika ennen 1.1.2023 syntyneiden koirien ilmoittamiselle päättyi 31.12.2023).
 • Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuva koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa. Koiran tulee olla Suomeen tullessa tunnistusmerkitty ja sillä tulee olla vaadittavat asiakirjat (esim. EU-maasta lemmikkipassi).

Koiran rekisteröimiseksi sillä pitää olla mikrosiru. Mikrosiruja asettavat tunnistusmerkitsijät ja eläinlääkärit. Rekisteröintiä varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • mikrosirun numero 
 • koiran haltijan nimi, henkilötunnus, lähiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • koiran syntymäaika (jos syntymäaika ei ole tiedossa, voit antaa arvion)

 • koiran rotu tai rodun puuttuessa sanallinen kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä, sukupuoli ja väri;

 • koiran nimi (voit käyttää sitä nimeä millä koiraa kutsut tai kasvattajan antamaa nimeä)

 • koiran syntymämaa, jos muu kuin Suomi

 • mikrosirun asettajan nimi ja osoite (vanhalla koiralla annetaan jos tiedossa)

 • mikrosirun asettamispäivämäärä (vanhalla koiralla annetaan jos tiedossa)

 

Haltijanvaihdos

Koirarekisteriin ilmoitetaan tiedot myös kun koiran haltija vaihtuu. Ilmoitus tulee tehdä kuukauden kuluessa haltijanvaihdoksesta. Ilmoituksen voi tehdä koirarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella. 

Tarkemmat ohjeet haltijanvaihdoksen tekemiseksi löydät Ruokaviraston sivulta Koiran haltijuuden vaihtuminen.

 

Koiran lopetus, kuolema, katoaminen tai muutto pois maasta

Kun koira kuolee, lopetetaan, se katoaa tai muuttaa pysyvästi pois maasta, tulee myös tästä ilmoittaa rekisteriin. Ilmoitus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella. Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa kuolemasta, lopettamisesta tai katoamisesta. Ulkomaille muutto tulee ilmoittaa jos se on pysyvä. 

 

Koirarekisterin maksut

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt koiran rekisteröintimaksun hinnaksi 10 euroa sähköisen asioinnin kautta tehtynä ja 19 euroa lomakeilmoitukselle. Sama maksu peritään myös haltijanvaihdoksesta, tällöin maksu peritään koiran uudelta haltijalta. Koiran katoamisen ja kuoleman ilmoittaminen on maksutonta, samoin kuin pysyvän maasta muuton ilmoittaminen.

 

Ilmoituksen tekijä

Suurin osa Suomen koirista on yksityishenkilöiden hallinnassa ja ne ilmoitetaan rekisteriin henkilötunnuksella. Ilmoituksen tekee koiran haltija.

Yritysten ja yhdistysten hallussa olevat koirat voi ilmoittaa Ruokaviraston koirarekisteriin Y-tunnusta käyttäen. 

Koirarekisteri ei ole omistajuusrekisteri, vaan sieltä löytyy tieto koiran haltijasta.

Y-tunnusasiointi

Y-tunnukselle koira voidaan ilmoittaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Koirat ovat osana elinkeinotoimintaa (esim. koiravaljakkoyritykset, homekoirat, muut työkoirat)

 • Kyseessä on yhdistys- tai yritystoiminta, jonka toimialana on koirien myyminen, välittäminen tai pidempiaikainen hoitaminen (rescuejärjestöt/pentujen maahantuonti/kasvatustoiminta elinkeinotoimintana)

Y-tunnuksella asiointi on mahdollista henkilöille, joilla on organisation puolesta asiointiin oikeuttava rooli kaupparekisterissä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä tai yhdistysrekisterissä. Seuraavat roolit mahdollistavat asioinnin koirarekisterissä:

Yritykset:

 • Elinkeinoharjoittaja (toiminimi)
 • Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja
 • Osakeyhtiön hallituksen jäsen
 • Isännöitsijä ja päätoiminen isännöitsijä
 • Selvitysmies
 • Tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja lisätilintarkastaja
 • Toimitusjohtaja
 • Toimitusjohtajan sijainen
 • Yhtiömies
 • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yritystä yksin

Yhdistykset:

 • Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 • Yhdistyksen hallituksen jäsen

 

Valtuutettuna asiointi Suomi.fi -valtuusrekisterin tietojen perusteella, kuten esimerkiksi toisen henkilön tai yrityksen puolesta asiointi, otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2024 aikana.

 

Koirien merkinnän ja rekisteröinnin vaatimukset lainsäädännössä 

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat

 • koira tulee merkitä mikrosirulla (jos sirua ei jo ole)
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • määräaika vuoden 2023 loppu

1.1.2023 jälkeen syntyneet

 • koirat tulee merkitä mikrosirulla
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • viimeistään 3 kk iässä tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kk ikää

1.1.2023 jälkeen maahantuodut koirat

 • koiralla on jo mikrosiru
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • neljän viikon kuluessa saapumisesta tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen neljän viikon määräaikaa

 

Koirarekisteri on viranomaisrekisteri

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 68/2022. Asetuksella säädetään koirien tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. 

Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, tunnistusmerkintä ja ilmoitus rekisteriin on tehtävä ennen sen luovuttamista. Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023. Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koirarekisterin toiminnasta, koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä sen valvonnasta on koottu sivustolle Usein kysyttyä koirarekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2024