Kansainvälisen akkreditointipäivän 9.6.2020 teema on ruoan turvallisuus

5. kesäkuuta 2020

Elintarvikkeiden tuotantoon kuuluu lukuisia toimitusketjuja ja tuotantoprosesseja, joiden hallinnassa hyödynnetään akkreditoituja vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien (ISO 22 000 ja FSSC 22 000) sertifioinneilla on keskeinen rooli elintarviketurvallisuudessa. Elintarvikeketjun viranomaisvalvontaa ohjaa Suomessa Ruokavirasto. Viranomaisnäytteet tutkitaan laboratorioissa, jotka on akkreditoitu ja joilla on Ruokaviraston hyväksyntä. Myös monet toimijoiden omavalvontaan kuuluvat näytteet tutkitaan akkreditoiduissa laboratorioissa. Suomessa akkreditoinnista vastaa FINAS-akkreditointipalvelu.

Lue lisää Akkreditointi vaikuttaa ruokaketjussa

Lue lisää Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taija Rissanen, p. 029 530 4136
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja akkreditoinnista: www.finas.fi