Näytteiden lähettäminen Ruokavirastoon muuttuu 1.9.2023

28. elokuuta 2023

Näytteiden toimittaminen Matkahuollon Pikapaketti-palvelulla Ruokaviraston toimipaikkoihin päättyy 31.8.2023. Muutoksen taustalla on Matkahuollon Pikapaketti-kuljetuksissa tapahtuvat uudistukset.

Postin pikalähetykset (pikakirje, express-paketti ja pikanäytevastauslähetys) korvaavat osan aikaisemmin käytetyistä Matkahuollon kuljetustavoista. Eläinperäiset näytteet, kuten veri- ja elinnäytteet, voi jatkossa toimittaa Postin kautta.

Kokonaiset eläimet voi toimittaa Ruokaviraston toimipaikkoihin ja kylmiöihin itse tai tilata näytekuljetuksen kaupalliselta kuljetusyhtiöltä. Ennen kokonaisten eläinten toimittamista tulee aina ensin olla yhteydessä Ruokavirastoon. Ruokavirasto maksaa kuljetuskustannukset erikseen sovittujen seurantanäytteiden ja virkaeläinlääkärin kautta lähetettyjen eläintautiepäilynäytteiden osalta.

Muut kuin eläinperäiset näytteet toimitetaan jatkossa Ruokavirastoon joko Postilla tai Matkahuollon jakopakettina. Ruokavirasto selvittää aktiivisesti uusia näytteiden toimitustapoja. Mahdollisista ohjeistusten muutoksista tullaan tiedottamaan loppuvuoden aikana.

Ruokavirasto pyytää kaikkia asiakkaita, myös valvontaviranomaisia, tarkistamaan näytekohtaiset päivitetyt ohjeet lähetystavoista viraston verkkosivuilta.

Tarkemmat ohjeet eläinnäytteiden lähettämiseksi verkkosivuiltamme:

Eläinnäytteiden pakkaaminen ja merkintä: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/pakkausohjeet/

Eläinnäytteiden lähetysohjeet ja -osoitteet: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/lahetysohjeet-ja--osoitteet/

Villieläinten lähettäminen tutkimuksiin:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/villielaimet/