Scrapie

Näyte

Scrapie tutkitaan aivorungosta ja pikkuaivoista. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Näyte otetaan aivorungon takaosasta obex-alueelta. Aivorunkonäytteen tulee olla noin 4 - 5 senttimetrin mittainen. Pikkuaivot sijaitsevat aivorungon takaosan yläpuolella. Niistä otettavan näytepalan tulee olla noin 2 kertaa 2 senttimetrin suuruinen ja sisältää pikkuaivojen poimuilevaa kuorikerrosta.

Mikäli näytteenotto niska-aukon kautta ei onnistu, toimitetaan eläimen pää kokonaisuudessaan Ruokaviraston Helsingin, Kuopion, Seinäjoen tai Oulun toimipaikkaan obduktiosalille. Ennen pään lähettämistä tulee lähettävän eläinlääkärin ottaa asiasta yhteyttä kyseisen toimipaikan obduktiosalille ja sopia asiasta Ruokaviraston henkilökunnan edustajan kanssa. Näytepalan voi lähettää Ruokavirastoon tutkittavaksi myös, jos se on huonokuntoinen tai hajonnut.

Näytteenottoon tarvittavat välineet

Näytteet otetaan lampaan/vuohen aivoista tarkoitukseen suunnitellulla muovi- tai teräslusikalla. Näytteenotossa on aina käytettävä kertakäyttökäsineitä, muuta erityistä suojavarustusta ei tarvita. Jokaiselle eläimelle suositellaan omaa kertakäyttöistä muovilusikkaa. Mikäli ei ole käytettävissä kertakäyttölusikkaa, teräslusikka puhdistetaan eri eläinten välissä runsaalla vedellä huuhdellen. Näytteenotossa on lusikan lisäksi oltava käytettävissä atulat, kertakäyttöveitsi ja kaarevakärkiset sakset. Muovilusikat ovat kertakäyttöisiä ja ne voi hävittää polttamalla. Sekä muovi- että teräslusikat voi desinfioida pitämällä niitä kaksi tuntia neljä prosenttisessa hypokloriittiliuoksessa.

TSE-näytteenottoon tarvittavat lusikat ja näytteenottopurkit voi tilata Ruokaviraston lähettämöstä joko puhelimitse tai sähköpostilla: 
• Heikki Heinänen puhelin 0400 378 710, heikki.heinanen@ruokavirasto.fi 

Ruokavirastosta saa BSE-/scrapie-pakettikortteja, joilla näytteet voi lähettää postitse vastaanottajan laskuun.

Näytteenottotekniikka

 • Pää irrotetaan ensimmäisen niskanikaman ja kallon välistä.
 • Pää asetetaan ylösalaisin (ventraalipuoli eli alaleuan puoli ylöspäin) niin, että niska-aukko (foramen magnum) näkyy. Aivorungon pään pitäisi näkyä niska-aukossa.
 • Aivorungon päästä otetaan kiinni atuloilla ja kertakäyttöveitsi tai saksenkärjet työnnetään niska-aukon sisäpuolelle aivorungon ja aivokalvojen väliin. Veistä tai saksenkärkiä pyöräytetään aivorungon ympärillä niin, että aivorunko irtoaa ympäröivästä kudoksesta.
 • Näytteenottolusikka asetetaan aivorungon yläpuolelle (ventraalipuolelle) aivorungon ja sitä ympäröivien aivokalvojen väliin.
 • Näytteenottolusikkaa työnnetään luuseinämää pitkin syvemmälle niin, että lusikan kovera osa on kokonaisuudessaan sisällä.
 • Lusikkaa kierretään sekä oikealle että vasemmalle 90 astetta, jotta aivorungosta lähtevät hermokimput saataisiin katkaistua. Jos nämä eivät katkea, aivorungon palaa on vaikea saada ulos kokonaisena.
 • Lusikan etuosaa painetaan alaspäin aivorungon katkaisemiseksi, ja lusikka vedetään ulos. Irronnut aivorungon palanen seuraa lusikkaa.
 • Näyte asetetaan tarkoitusta varten suunniteltuun muovipurkkiin. Muovipurkkiin tulee aina laittaa lampaan/vuohen korvamerkki. Mikäli eläin ei ole korvamerkitty, tulee purkki merkitä siten että varmuudella tiedetään minkä eläimen näyte on kyseessä.
 • Lusikka työnnetään uudelleen niska-aukkoon kuten ensimmäiselläkin kerralla ja lusikkaa kierretään oikealle ja vasemmalle, mutta tällä kertaa lusikalla kauhaistaan alempaa, jotta pikkuaivoa saataisiin lusikkaan.
 • Lusikka pikkuaivonpaloineen vedetään ulos ja näytepalat laitetaan samaan purkkiin kuin aivorunkonäyte.
 • TSE-pikatestin valmistuttua päät hävitetään luokan 1 sivutuotteita käsittelevässä laitoksessa.

Tutkimukset

Scrapie-pikatestiä varten lusikkanäytteet lähetetään Ruokaviraston prionilaboratorioon Helsinkiin. 

Lähetys

Näytettä koskeva scrapie-tutkimuslähete täytetään huolellisesti. Näytepurkit tulee laittaa erilliseen muovipussiin lähetteiden puhtauden varmistamiseksi. Sekä näytepurkit että lähetteet pakataan huolellisesti, ettei purkkien mahdollisesti avautuessa tai rikkoutuessa syntyisi vuotoja ympäristöön.

Elinnäytteet ja kokonaiset päät voi lähettää Postin Express- tai Ovelle-pakettina tai tuoda Helsingin toimipaikkaan. Kokonaisia päitä voi lisäksi tuoda Ruokaviraston Kuopion, Oulun ja Seinäjoen toimipaikkoihin. Iltaisin ja viikonloppuisin käytettävissä ovat myös edellä mainittujen Ruokaviraston toimipaikkojen näytekylmiöt. Eläinnäytteiden lähetysohjeet ja -osoitteet

Sivu on viimeksi päivitetty 6.9.2023