Eläintautinäytteiden lähetys Postin Pikanäytevastauksena

Tapauksissa, joissa Ruokavirasto maksaa kiireellisen alle 2 kg:n painoisen eläintautitutkimuksiin lähetettävän näytelähetyksen postimaksun, voit tulostaa värillisenä keltamustan Pikanäytevastaus-merkinnän pakettiin. Lähetyksiin tarvitaan lisäksi Postin Pikakirjeen tarra. Vie lähetys Postin palvelupisteeseen, lähetystä ei voi jättää kirjelaatikkoon tai pakettiautomaattiin. Pikanäytevastauksella voi lähettää eläimistä otettuja näytteitä, ei kokonaisia eläimiä. 

Lähetyksen koko

  • Enimmäispaino: 2 kg
  • Vähimmäismitat: 90 x 140 x 0,2 mm
  • Enimmäiskoko: pituus + leveys + paksuus enintään 900 mm, suurin pituus 600 mm

Tulostettavat pikanäytevastausmerkinnät

Ruokavirasto Helsinki (pdf)
Ruokavirasto Kuopio (pdf)
Ruokavirasto Oulu (pdf)
Ruokavirasto Seinäjoki (pdf)

Liimaa tai teippaa tuloste lähetyksen etupuolelle niin, että maksumerkintä ”Vastaanottaja maksaa postimaksun” tulee lähetyksen etupuolen oikeaan yläkulmaan.

Tarvittaessa, virkaeläinlääkärin/läänineläinlääkärin ohjeiden mukaan, käytetään alla olevan kuvan mukaista VAK-merkintää "Biologinen aine, kategoria B", UN 3373.

Tulostettava UN3373-merkki (pdf)

Luokituksen UN3373 mukaiset merkinnät

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2023