Elävyys

Teemme siemenen elävyysmäärityksiä biokemiallisella tetrazolium-menetelmällä. Elävyys määritetään mikroskooppisesti 200 siemenestä. Elävyystulos on elinkykyisten siementen määrä prosentteina.

Elinkykyiset siemenet kykenevät itämään optimaalisissa olosuhteissa. Itävyyttä alentavien homeiden vaikutus siemenen itämiskykyyn ei näy elävyysmäärityksessä. Elävyystulos ei siten vastaa itävyystulosta, mutta erityisesti peitatuilla siemenillä elävyys- ja itävyystulos ovat lähellä toisiaan. Elävyystuloksen ja itävyystuloksen ero peitatuilla näytteillä on yleensä muutamia prosenttiyksikköjä. Yksittäisellä näytteellä tulosten vaihteluväli voi olla tätä pienempi tai suurempi. Vaihteluväli on yleensä suurempi alhaisen itävyyden näytteissä. 

Elävyysmääritystä käytetään erityisesti syysviljoilla, kun kylvölle on kiire. Viljanäytteen tulos valmistuu 1-3 työpäivässä. Lähetämme näytteen elävyystuloksen asiakkaalle joko sähköpostitse tai tekstiviestinä heti määrityksen valmistuttua.

Kuvassa on kolme halkaistua viljan siementä. Kahden vasemmanpuoleisen siemenen alkion solukko on punaista. Kolmannen siemenen alkion solukko on valkoista.

Tetrazolium-liuos värjää elävän solukon punaiseksi, kuollut solukko jää valkoiseksi tai harmaaksi. Vasemmanpuoleiset siemenet ovat eläviä, oikeanpuoleinen on kuollut.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024