Puhtauden tilaustutkimukset

Kunnostustarve

Teemme tilauksesta puhtausanalyyseja viljoille, heinille, palkokasveille, öljy- ja kuitukasveille sekä vihanneskasveille. Viljoilla kunnostustarpeessa selvitetään puhtaiden siementen ja epäpuhtauksien osuudet (vieraat lajit ja roskat) painoprosentteina 60 grammasta sekä kaikkien päälajista poikkeavien vieraiden lajien siementen kappalemäärät 500 gramman työnäytteestä. Herneen ja härkäpavun kunnostustarve tehdään 500 gramman työnäytteestä, josta selvitetään puhtaiden siementen ja epäpuhtauksien osuudet painoprosentteina sekä ainoastaan laatuvaatimuksissa mainitut kielletyt/rajoitetut lajit (hukkakaura, hierakka ja humalanvieras) kappalemäärinä. Piensiemenisillä lajeilla kuten esim. nadoilla ja puna-apilalla puhtaus määritetään 2,5 grammasta ja 25 grammasta laatuvaatimuksissa mainitut kielletyt/rajoitetut lajit kappalemäärinä. 

Yleinen periaate kaikilla lajeilla on, että puhtaisiin siemeniin lasketaan puolikasta suuremmat tutkittavan lajin siemenet. Epäpuhtauksia ovat kaikki tarkastettavasta päälajista poikkeavat muiden viljelykasvien ja rikkakasvien siemenet sekä roskat. Eri lajien ja lajiryhmien puhtaan siemenen määritelmät vaihtelevat ja ovat ISTA:n sääntöjen mukaiset. Kaikki lajit tunnistetaan ja roskat nimetään. Lajinimet perustuvat ISTA:n julkaisemaan ISTA List of Stabilized Plant Names -nimistöön.

Muiden viljojen kappalemääritys viljanäytteestä

Muiden viljalajien siementen lukumäärä 500 gramman näytteessä. Näytteestä tutkitaan myös hukkakauran ja peltoretikan siementen esiintyminen. RAIMU-tutkimuspaketti sisältää tämän määrityksen.

Muut puhtausmääritykset

  • Muiden kasvilajien siementen kappalemääritys viljanäytteestä
  • Muiden lajien siemenet kappalemääritys muista kuin viljanäytteistä
  • Hukkakauramääritys siemennäytteestä
Sivu on viimeksi päivitetty 6.4.2023