Itävyyden tilaustutkimukset

Teemme tilauksesta itävyysanalyyseja peltoviljelykasvien, vihannesten, koristekasvien ja puiden siemenille. Tilaustutkimuksissa itävyys määritetään 200 siemenestä. Eri lajeille on erilaiset, lajille optimaaliset idätysajat ja -alustat. Esimerkiksi viljoilla idätysaika on 10 vuorokautta, joista 7 vuorokautta kylmässä ja 3 vuorokautta lämpimässä. Suurin osa lajeista idätetään imupaperimenetelmillä, mutta esimerkiksi  härkäpapu idätetään orgaanisessa kasvualustassa. Siemenissä esiintyvän itämislevon murtamiseksi käytämme kylmäkäsittelyn lisäksi tarvittaessa kemiallista käsittelyä.

Itävyysmääritystä varten näyte puhdistetaan vieraiden lajien siemenistä ja roskista. Viljoille voi kuitenkin halutessaan tilata hinnaltaan edullisemman raakaerän itävyyden, jolloin näyte ainoastaan seulotaan 1,5 millimetrin alaseulalla ennen itävyysmääritystä. Muita seulakokoja on myös saatavilla.

Näyte voidaan peitata siemenlaboratoriossa asiakkaan valitsemalla, TUKESin hyväksymällä peittausaineella (xls).

Itävyystuloksen tulkinta

Itävyystulos ilmoitetaan normaalisti itäneiden, vaillinaisesti itäneiden sekä kuolleiden siementen prosenttiosuuksina. Itävyysprosentti lasketaan 100 siemenen tulosten keskiarvona. Palkokasveilla ilmoitetaan erikseen kovat siemenet. Itävyysprosentti kuvaa siemenen potentiaalia itää ja kasvaa hyvissä pelto-olosuhteissa.

  • Normaalisti itäneet: Virheettömät idut sekä idut, joissa on pieniä, normaalia kasvua haittaamattomia vaurioita. Terveet itämättömät siemenet, jotka ovat imeneet vettä, mutta joiden alkio on pysynyt muuttumattomana ja koostumus kiinteänä.
  • Kovat siemenet: Palkokasvien elinkykyiset siemenet, jotka itämislevon vuoksi eivät ime lainkaan vettä idätyksen aikana. Esiintyy useimmin apiloilla ja mailasilla. Palkokasvien itävyysprosentti on normaalisti itäneiden ja kovien siementen summa.
  • Vaillinaiset: Idut, joissa on kasvua haittaavia vikoja ja jotka eivät selviä pelto-olosuhteissa. Tyypillisiä vikoja ovat esimerkiksi heikot juuret tai rikkinäinen itutuppi.
  • Kuolleet: Pehmeät, jopa mädäntyneet, itämättömät siemenet, jotka ovat väriltään usein harmaita tai tummia.
  • Itävyysvioitus: Vaillinaisten itujen perusteella ilmeinen syy alentuneeseen itävyyteen. Ilmoitetaan, kun näytteessä esiintyy selkeästi vioitukselle tyypillisiä vaillinaisia ituja. Tyypillisiä vioituksia ovat mekaaninen vioitus, homeiden aiheuttama vioitus sekä kuumenemisvioitus.

 

Kuvassa vasemmalla on härkäpapua itämässä orgaanisessa kasvualustassa pyöreässä purkissa. Keskellä timoteita itämässä idätysaltaalla lasikupujen alla. Oikealla on puintivioittuneita viljan ituja, joissa itutuppi on haljennut.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.4.2023