Kevät lähestyy – tutkituta tai tee itse oman kylvösiemenen itävyys

Korkea itävyys on kylvösiemenen yksi laatukriteeri. Itävyystietoa tarvitaan oikean kylvömäärän laskemiseen. Ruokaviraston siemenlaboratoriossa Loimaalla tehdään pelto- ja vihanneskasvien itävyyksiä maksullisena palveluna. Itävyys tutkitaan kaikista sertifioitavaksi siemeneksi tarkoitetuista eristä päteviksi osoitetuilla ja kansainvälisesti hyväksytyillä menetelmillä. Itävyysanalyysi tehdään 400 siemenestä. Siemenlaboratoriossa tehdään myös tilaustutkimusnäytteitä siemenpakkaamoiden raakaeristä ja viljelijöiden omista siemenistä. Itävyys määritetään ja arvioidaan tilaustutkimusnäytteistä samoilla kriteereillä (paitsi siemenmäärä on 200 kpl) kuin sertifiointinäytteistä.

Lähetysohjeet löytyvät täältä

Näin onnistut koti-idätyksessä

Näytteen voi idättää myös kotona, jos ei halua lähettää sitä laboratorioon. Oheinen idätysohje alla koskee viljoja. Edustava näyte käytettävästä siemenerästä on kaiken A ja O. Vinkkejä edustavaan näytteenottoon löytyy muun muassa videosta Näytteenotto omasta sadosta, joka löytyy tällä nimellä myös verkkohaulla.

Idätyskoetta varten siementä kannattaa ottaa pari kourallista paperipussiin ja säilyttää huoneenlämmössä muutama viikko. Huoneenlämmössä säilyttäminen ja alkuidätys jääkaapissa vähentävät siemenen itämislepoa, jos sitä sattuu olemaan. Itämislevon taso vaihtelee lajikkeittain ja vuosittain.

Laita itämään kaksi kertaa 100 siementä kahdelle idätyspaperille tai 50 siementä neljälle paperille. Idätyspaperiksi sopii esimerkiksi kahvin suodatinpaperi. Älä valikoi siemeniä. Kostuta paperit ja levitä siemenet tasaisin välimatkoin paperille. Peitä siemenet toisella kostutetulla paperilla. Kääri paperit rullalle ja aseta ne pystyasentoon muovipussiin, josta on kulma leikattu pois. Laita kääröt viileään viikoksi ja siirrä sen jälkeen huoneenlämpöön itämään noin neljäksi päiväksi. Tarkista siirtovaiheessa kääröjen kosteus. Kun idut ovat riittävän pitkiä, avaa kääröt ja arvioi idut.

Kaikki vihreät idut eivät ole normaalisti itäneitä

Siemenlaboratoriossa itävyysnäytteiden arviointiin käytetään tarkkoja arviointikriteerejä. Näytteet arvioidaan ja idut lasketaan normaalisti ja vaillinaisesti itäneisiin sekä kuolleisiin siemeniin. Osalla lajeista lasketaan myös kovat siemenet. Itävyysprosenttiin lasketaan mukaan normaalisti itäneet sekä terveet, itämättömät siemenet. Normaalisti itäneissä täytyy idun kaikkien oleellisten rakenteiden, kuten itutupin, lehden ja juurten, olla kunnossa. Laboratorion itävyysanalyysin tulos kertoo näytteen itämispotentiaalin eli siemenen kyvyn itää tuloksen mukaisesti oikean säilytyksen jälkeen ja hyvissä itämisoloissa.

Pelkkä idun pää siemenessä ei riitä itämisen merkiksi. Ituja arvioitaessa on myös tärkeää tarkastella mahdollisia itävyysvioituksia eli vaillinaisia ituja. Eniten tarkkuutta vaatii itutupen tarkastelu. Itutuppi voi olla revennyt ja repeämää voi olla vaikeaa huomata. Itutupen tarkoituksena on yksisirkkaisilla lajeilla ohjata itu menestyksekkäästi maan pinnalle. Jos itutuppi on revennyt kärjestään enemmän kuin 1/3 pituudestaan, sitä ei lasketa normaalisti itäneeksi.

Joskus tulee vastaan tapauksia, joissa siemenerän koti-idätyksen tulos eroaa huomattavasti laboratoriotuloksesta. Jos oma kotitulos eroaa laboratorion tuloksesta alaspäin, on mahdollista, että omassa analyysissä siemen on ollut itämislevossa tai muuten itämisolot (esimerkiksi kosteus) eivät ole olleet optimaaliset. Jos taasen oma kotitulos on huomattavasti parempi, on mahdollista, että kotona ei ole osattu arvioida esimerkiksi itutuppien repeämiä.

Siemenerän itävyyttä voi testata myös orastumiskokeella.

Idätysohjeet kansainväliseltä siemenalanjärjestöltä

Kansainvälisen siemenalanjärjestö ISTA (International Seed Testing Association) antaa ohjeet siemenlaboratorioille, millaisilla menetelmillä ja millaisissa oloissa itävyysanalyysit tehdään sekä kuinka idut arvioidaan. ISTA testaa myös jäsenlaboratorioidensa henkilöstön pätevyyttä kolmesti vuodessa tehtävillä pätevyysnäytteillä. Näistä testeistä on päästävä hyväksytysti läpi, jotta laboratorion kelpoisuus säilyy.

Ruokaviraston siemenlaboratorion pitkän aikavälin pätevyystulos on parasta A-luokkaa niin itävyyden kuin muidenkin analyysien suhteen. Ruokaviraston siemenlaboratoriossa henkilöstön osaamista testataan ja ammattitaitoa pidetään yllä myös siemenlaboratorion sisäisillä testauksilla. Kaikkien testien tarkoituksena on ylläpitää henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista.

Yksityiskohtaisemmat idätysohjeet, itujen arviointi, orastumiskokeen ohjeen sekä myös ohjeet tilaustutkimusnäytteen lähettämiseen löydät Ruokaviraston sivuilta Tilan oman kylvösiemenen tarkastus.

 

Vaillinaisia ituja.JPG

Vaillinaisia ituja, joissa itu tulee itutupen repeämästä ulos.

Kirjoittaja
erikoistutkija Jaana Laurila
Laboratorio ja tutkimus, kasvianalytiikka, siemenlaboratorio

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2021