Siementen laatutilastot

Ajantasaiset itävyystulokset ja itävyysvaatimusten täyttävien osuudet sekä aikaisempien tarkastuskausien tulokset havainnollisin kuvin ovat nähtävissä Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

Ruokaviraston avoin tieto siementen laadusta

Kasvukauden 2021 itävyystulokset vielä hyviä

11.1.2022

Jälleen kerran viljelijöitä koetellut vaikea kasvu- ja puintikausi antoivat aihetta epäillä kylvösiemen laatua. Toistaiseksi näytteiden keskimääräiset itävyydet ovat olleet Ruokaviraston siemenlaboratoriossa hyvällä tasolla, ohralla ja kevätvehnällä jopa hiukan korkeampia verrattuna viime kauden samaan ajankohtaan ja kauralla noin yhden prosenttiyksikön alhaisemmat.

Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet tammikuun alussa ovat peitatulla kauralla 93,7 prosenttia, peittaamattomalla 93,8 prosenttia, peitatulla ohralla 94 prosenttia, peittaamattomalla 94,5 prosenttia ja peitatulla kevätvehnällä 94,3 prosenttia, peittaamattomalla 94,5 prosenttia. Herneen keskimääräinen itävyys on 86 prosenttia ja härkäpavun 83,3 prosenttia. Heinistä timotein itävyys on 93,7 prosenttia ja nurminadan 92 prosenttia.

Tilaustutkimusnäytteissä, joita ovat siemenpakkaamoiden raakaeränäytteet ja viljelijänäytteet, kauran ja ohran itävyystilanne on hiukan huonompi kuin viime vuonna samaan aikaan. Peitatun kauran ja ohran keskimääräiset itävyydet ovat 90,5 ja 88 prosenttia. Peitatun kevätvehnän itävyys on 90,9 prosenttia, mikä on parempi edelliskauden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Herneellä tilaustutkimusnäytteiden keskimääräinen itävyys 83,6 prosenttia on samaa tasoa edelliskauteen verrattuna.

Kautta lajien siemenlaboratoriossa tarkastettujen näytteiden tuhannen siemenen painot ovat olleet edellistä kautta alhaisempia, mikä oli odotettavissa kuivan kesän jälkeen. Hometilanne idätyksissä viljoilla ja herneellä ei ole ollut erityisen vaikea. Viljoilla todettiin hienoista itämislepoa syksyn viljanäytteissä, joten itämislepoa purkava gibberelliinikäsittely idätyspapereissa on käytössä.

Kuluvalla tarkastuskaudella 2021–2022 tammikuun alkuun mennessä Ruokaviraston siemenlaboratorioon on tullut noin 3 000 sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettua näytettä ja tilaustutkimusnäytettä.

 

Katso Siementen laatu -portaalin esittelyvideo YouTube-tililtämme.

Sertifioitu siemen on tarkastettua

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratorioanalyysein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa ja siemenen laatu on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus. Laadukas siemen on puhdasta vieraista lajeista ja hyvin itävää. Itävyystulos kertoo itämispotentiaalin hyvissä oloissa. Siemenessä ei ole raja-arvot ylittäviä määriä siemenlevintäisiä kasvitauteja tai siemenerä peitataan niihin tehoavalla peittausaineella.

Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina. Tilan oman kylvösiemenen tarkastus kerrotaan, kuinka itävyyden ja 1000 siemenen painon voi selvittää omatoimisesti tilatasolla. Siemenlaboratorio tutkii myös viljelijänäytteitä. Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia, hinnasto (xlsx). 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2022