Tutkimustietojen toimittaminen Ruokavirastoon luetteloiduista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista

Eläintautilaki (76/2021, 66 §) edellyttää luetteloituja ja muita ilmoitettavia eläintauteja tutkivia laboratorioita toimittamaan Ruokavirastoon tiedot tutkimistaan näytteistä. Tietojen toimittamisvelvoite koskee muita kuin valvontaohjelmissa (esim. salmonella, kampylobakteeri, STEC) tutkittuja näytteitä. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. 

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot edellisenä vuonna eläintautien (käytännössä valvottavat ja muut ilmoitettavat eläintaudit) varalta tutkituista näytteistä. Kunkin taudin varalta tutkituista näytteistä tulee toimittaa seuraavat tiedot eläinryhmittäin:

  • tutkittujen näytteiden lukumäärä
  • käytetty tutkimusmenetelmä
  • tutkimustulokset (positiivisten lkm).

Tutkimustiedot tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 325/2021 luetelluista eläintaudeista. Näitä ovat mm. lemmikki- ja kotieläinten salmonella, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin STEC-seurantaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset.

Villisikojen ja karhujen trikiininäytteistä pyydämme ystävällisesti lisäämään vuosi-ilmoitukseen mahdollisuuksien mukaan seuraavia näytekohtaisia lisätietoja, joita tarvitaan Ruokavirastossa EFSAn raportointia varten.  

  • Onko kyseessä tarhattu villisika vai villi villisika?
  • Onko näyte tullut teurastamolta tai riistankäsittelylaitokselta? (virallinen lihantarkastus)
  • Onko kyseessä metsästäjän/ruhon omistajan teettämä tutkimus? (ei virallista lihantarkastusta)
  • Mahdollinen muu tutkimussyy (esim. tieteellinen tutkimus)

Laboratorio toimittaa tiedot edelliseltä vuodelta Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi itse valitsemassaan muodossa (esim. excel) maaliskuun loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 325/2021 muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta

Lisätietoja

Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, p. 0295 204 931

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023