Laboratorioiden muutosilmoitusten käsittelystä Ruokavirastossa tulee maksullista

Uusi asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista tulee voimaan 1.3.2021. Asetuksessa laboratorion hyväksymiselle, hyväksynnän muuttamiselle ja peruuttamiselle eri lakien nojalla tulee yhtenäiset hinnat. Laboratorioiden hyväksymisestä Ruokavirastossa säädetään elintarvikelaissa, eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa laissa, eläintautilaissa, lannoitevalmistelaissa, rehulaissa ja terveydensuojelulaissa. Laboratorion hyväksymispäätöksestä peritään maksu toimipaikkakohtaisesti.

Valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan mm. valtion viranomaisten päätökset, jotka on tehty hakemuksesta, sekä muut vastaanottajan pyynnöstä tehtävät toimenpiteet ja suoritteet, tulee olla maksullisia, jollei maksuttomuudelle ole perusteltua syytä. Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun sen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Näin ollen Ruokaviraston on perusteltua periä maksu jatkossa myös laboratorion toiminnassa tapahtuneita muutoksia koskevan ilmoituksen käsittelystä kuten uusien menetelmien lisäämisestä hyväksynnän piiriin. Käsittely sisältää lainsäädännön vaatimusten täyttymisen arvioinnin mahdollisine lausuntoineen ja hyväksyttyjen laboratorioiden rekisteriin tehtävät muutokset. Laboratorion muutosilmoituksen käsittelystä peritään maksu tuntiperusteisesti todellisen käsittelyajan mukaan (88 eur/h).

Lisätietoja: Taija Rissanen, p. 050 5746308, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2020