Laboratorion tulee toimittaa pätevyydenarviointia koskevat asiakirjat Ruokavirastoon

FINAS toimittaa tällä hetkellä Ruokaviraston hyväksymissä ja nimeämissä laboratorioissa tekemiensä pätevyydenarviointien yhteenvedot, akkreditointipäätökset sekä pätevyysalueet Ruokavirastoon. Laboratoriot ovat antaneet tiedonvaihtoon suostumuksen hakiessaan Ruokaviraston hyväksyntää. Pätevyydenarviointia koskevien dokumenttien perusteella Ruokavirasto seuraa laboratorioiden hyväksymisvaatimusten täyttymistä.

Nimetyillä ja hyväksytyillä laboratorioilla on itselläänkin lakisääteinen velvollisuus toimittaa Ruokavirastoon ajantasaiset tiedot arvioinnin ja akkreditoinnin piirissä olevista tutkimusmenetelmistä, akkreditoinnin voimassaolosta ja mahdollisista merkittävistä arvioinnilla todetuista poikkeamista. Siksi Ruokavirasto on sopinut FINASin kanssa, että 1.1.2023 alkaen Ruokavirasto pyytää pätevyydenarviointeihin liittyvät tarpeelliset asiakirjat suoraan laboratorioista. FINAS ei siis enää toimita mm. päivittyneitä akkreditoituja pätevyysalueita Ruokavirastoon.

Monissa laboratorioissa on tähänkin asti ollut tapana toimittaa FINASin pätevyydenarviointia koskevat asiakirjat Ruokavirastoon heti niiden valmistuttua. Ruokavirasto toivoo, että tämä otettaisiin tavaksi kaikissa laboratorioissa jo tästä syksystä alkaen. Ruokavirasto tulee muistuttamaan laboratorioita asiasta pitkin ensi vuotta.

Säädökset:

  • Valtioneuvoston asetus 152/2015, 10 §
  • eläintautilaki 76/2021, 76 §
  • Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, 50 §

Lisätietoja

Taija Rissanen, Ruokavirasto, p. 050 5746308, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 26.8.2022