STMa 1352/2015 asettaa vaatimuksia kemiallisille talousvesimenetelmille

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muutos (www.finlex.fi >> Lainsäädäntö >> Säädökset alkuperäisinä >> 683/2017) on astunut voimaan 27.10.2017. Uudistuneen asetuksen 1352/2015 liitteen III mukaisesti kaikkien kemiallisten muuttujien, joille asetuksessa on annettu numeerinen arvo, on täytettävä määritysrajavaatimus 30 % enimmäisarvosta. Tämän lisäksi määritysmenetelmän on täytettävä vaatimus mittausepävarmuudesta. Liitteen III taulukossa 1 on lueteltu muuttujat, joita mittausepävarmuusvaatimus koskee.

Asetuksen 1352/2015 mukaisiin talousveden valvontatutkimuksiin käytettävien kemiallisten menetelmien on täytettävä asetuksen 683/2017 liitteen III vaatimukset viimeistään vuoden 2020 alusta eli menetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus on ilmoitettava Eviraan viimeistään vuoden 2019 aikana. Evira tulee kuitenkin pyytämään jo nyt hyväksytyiltä laboratorioilta talousveden analysoimiseen käytettävien kemiallisten menetelmien määritysrajan ja mittausepävarmuuden, kun laboratorio ilmoittaa muutoksista pätevyysalueessa. Eviran hyväksymishakemuslomakkeelle on tehty omat sarakkeet määritysrajan ja mittausepävarmuuden ilmoittamiseksi isojen talousvesilaitosten tutkimuksissa.

Lisätietoja:

Kemiallisten talousvesimenetelmien vaatimukset: Heli Laasonen, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@valvira.fi, puh. 0295 209 631

Laboratorioiden hyväksyminen: Taija Rissanen, ylitarkastaja, etunimi.sukunimi@evira.fi, puh. 050 574 6308

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2019