Talousveden sähkönjohtavuuden määrityslämpötila

EU:n juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan sähkönjohtavuuden arvo (alle 2 500 µS/cm) on annettu 20 ⁰C:ssa. Näin on säädetty myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Laboratorioilla on yleisesti käytössä standardin SFS-EN ISO 27888:1994 mukainen menetelmä. Tässä standardissa sähkönjohtavuuden määrityslämpötila on 25 ⁰C.

Sähkönjohtavuuden korjauskertoimen mukaan 25 asteessa määritetty sähkönjohtavuus on 10 % suurempi kuin 20 asteessa määritetty. Näin ollen, jos talousveden sähkönjohtavuus 25 asteessa täyttää asetuksen 1352/2015 laatuvaatimuksen (alle 2 500 µS/cm), täyttää sähkönjohtavuus sen myös 20 asteessa.

Valvira ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat päätyneet siihen, että laboratoriot voivat ainakin toistaiseksi määrittää sähkönjohtavuuden 20 tai 25 ⁰C lämpötilassa ja määrityslämpötila on ilmoitettava sähkönjohtavuustuloksen yhteydessä.

Laboratorioilta pyydetään kommentteja, miten sähkönjohtavuus tulisi kirjata päivitettävään talousvesiasetukseen. Kommentteja voi toimittaa lisätietojen antajalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015

Sähkönjohtavuuden korjauskerroin: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/laboratorio/ymparistoanalyysit_veden_sahkonjohtavuus.html 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Heli Laasonen, Valvira, p. 0295 209 631, etunimi.sukunimi@valvira.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2020