Uusia koodeja elintarvikemenetelmille analyysitietojen siirtopalvelussa

Vatin rajapintana toimivan analyysitietojen siirtopalvelun koodistosta on puuttunut useita standardimenetelmien uusimpia versioita. Nyt nämä uusimmat versiot on viety koodistoon, jolloin ko. versio saa myös uuden analyysikoodin. Huomioittehan laboratorioissa uudet analyysikoodit siirtäessänne näytetuloksia laboratoriojärjestelmästä Vatiin. 

Samalla laboratoriossa olisi hyvä tarkistaa muidenkin Vatin tiedonsiirrossa käytettävien analyysikoodien takana olevien menetelmien versiot, jotta laboratoriojärjestelmässä oleva analyysikoodi vastaa käytettävää (uusinta) menetelmäversiota. Elintarvikemenetelmien analyysikoodisto löytyy verkosta osoitteesta https://koodisto.meta2.fi/koodistoportaali/koodisto/analyysikoodit-kuti

Laboratorio voi käyttää standardimenetelmän analyysikoodia myös ko. menetelmän muunnelluille versioille, jos muunneltu versio antaa vastaavia tuloksia kuin alkuperäinen menetelmä. Sisäisille menetelmille voi hakea oman analyysikoodin olemalla yhteydessä osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi. Jatkossa pyrimme Ruokavirastossa kehittämään koodiston päivittämistä niin, että uudet menetelmäversiot viedään koodistoon viipymättä ja uusista koodeista myös ilmoitetaan laboratorioille.

Lisätietoja ja neuvontaa analyysikoodistosta saa Vatin asiakasportaalin kautta. Jos sinulla ei ole asiakasportaalin tunnuksia, voit olla yhteydessä laboratoriot(at)ruokavirasto.fi.

Uusimmat koodit elintarvikemenetelmille

Muuttuja Menetelmä Uusi analyysikoodi Vanha analyysikoodi
E. coli O157 NMKL 164:2019 11502 11038
E. coli O157 SFS-EN ISO 16654:2001/A1:2017 11503 11037
Lämpökestoiset kampylobakteerit SFS-EN ISO 10272-2:2017 11504 11201
Salmonella SFS-EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 11505 11082

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2021