Allasveden kloorimääritysten aikaviiveen validointi tammikuuhun 2024 mennessä

5. kesäkuuta 2023

Terveydensuojelulain mukaisia kloorimäärityksiä tekevien laboratorioiden tulee validoida näytteenotosta analysointiin kuluva aikaviive tammikuun 2024 loppuun mennessä. Laboratorioiden on myös annettava testausselosteella näytteenoton ja analysoinnin aloittamisen kellonajat kesäkuusta 2024 lähtien.

Allasvesiasetuksen (STM:n asetus 315/2002) mukaan allasveden mikrobiologinen laatu on turvattava ensisijaisesti klooridesinfioinnilla. Klooridesinfiointi on tällä hetkellä ainoa menetelmä, jolla pystytään turvaamaan allasveden mikrobiologinen laatu koko veden allaskierron ajan. Kloorimäärän määrittäminen luotettavasti on ensisijaisen tärkeää, jotta allasvesien kloori saadaan pidettyä optimaalisella tasolla.

Kloorimäärityksen osalta on huomioitava, että standardin SFS-EN ISO 7393-2:2018 mukaisesti määritys on mahdollisuuksien mukaan suoritettava paikan päällä heti näytteenoton jälkeen. Jollei tämä ole mahdollista, on laboratorion standardin mukaisesti määritettävä enimmäisaikaviive analyysin aloittamiselle. Lisäksi standardissa todetaan, että laboratorion on kirjattava testausselosteelle näytteenoton ja analysoinnin välinen aikaviive sekä syy laboratoriomääritykselle kenttämittauksen sijaan.

Jatkossa terveydensuojelulain mukaisia kloorimäärityksiä tekeviltä laboratorioilta vaaditaan aikaviiveen validointia näytteenotosta analysointiin. Laboratorioiden on myös kirjattava testausselosteelle näytteenoton ja analysoinnin aloittamisen kellonajat. Näille vaatimuksille annetaan siirtymäaika:

  • Tammikuu 2024: Kaikkien Ruokaviraston hyväksyttyjen klooria analysoivien laboratorioiden on toimitettava selvitys (validointiraportti) aikaviiveestä Ruokavirastolle
  • Kesäkuu 2024: FINAS-arvioinnit alkavat – näytteenottoajankohta ja tutkimuksen aloitusajankohta oltava näkyvillä testausselosteella.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi (allasvesi, terveydensuojelulain mukaiset laboratoriotutkimukset)

erityisasiantuntija Taija Rissanen, Ruokavirasto, taija.rissanen@ruokavirasto.fi (laboratorioiden hyväksyntä)

ryhmäpäällikkö Tiina Kauppila, FINAS-akkreditointipalvelu, tiina.kauppila@finas.fi (akkreditointi)