Mikrobiologiset osanäytteet tutkittava yleensä erikseen

30. marraskuuta 2023

Kun tutkitaan omavalvontanäytteitä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista mukaisesti, tulee osanäytteet tutkia erikseen. Asetuksen analyysimenetelmien herkkyys ja tulkinta perustuu erillisten osanäytteiden tutkimiseen.

Kokoomanäytteiden tutkimisessa huomioitavaa

Ruokavirastoon on tullut kyselyitä siitä, onko kokoomanäytteiden tutkiminen mahdollista siten, että elintarvikealan toimijat analyysikustannuksia vähentääkseen lähettävät erillisten osanäytteiden sijasta kokoomanäytteen laboratorioon. Erillisten osanäytteiden sijaan toimija kerää yhden näytteen koko tutkittavasta elintarvike-erästä, jolloin laboratorio tekee vain yhden analyysin kokoomanäytteestä.

Kun tutkitaan omavalvontanäytteitä komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista mukaisesti, tulee osanäytteet tutkia erikseen. Asetuksen analyysimenetelmien herkkyys ja tulkinta perustuu erillisten osanäytteiden tutkimiseen. Esimerkiksi listerian ja salmonellan osalta kokoomanäytteen tutkiminen vastaa käytännössä yhden osanäytteen tutkimista, eli patogeenin löytymisen todennäköisyys on todella pieni.

Kokoomanäytteiden tutkiminen voi kuitenkin olla mahdollista joissakin tapauksissa. Osanäytteet voidaan tutkia yhdistettyinä silloin, jos laboratoriolla on käytössään menetelmä, joka on validoitu osanäytteiden yhdistämisen (isomman testinäytemäärän) osalta ja laboratorio on hyväksyttänyt menetelmän validoinnin Ruokavirastossa asetuksen (EY) N:o 2073/2005 5 artiklan 5. kohdan mukaisesti. Toimijan tulee silloin lähettää osanäytteet erillisinä näytteinä laboratorioon ja laboratorio yhdistää nämä näytteet itse laboratoriossa.

Lisätietoja:

Riina Tolvanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi