Salasananvaihtotalkoot Patogenixiin!

5. kesäkuuta 2023

Patogenix on järjestelmä, jonka kautta nimetyt laboratoriot ilmoittavat Ruokavirastoon tekemiään elintarviketutkimuksia sekä lähettävät kansallisten zoonoosivalvontaohjelmien kuukausi-ilmoituksia.   Patogenixiin on laboratorion omien tietojen yhteyteen julkaistu keväällä 2023 uusi toiminnallisuus. Laboratoriot voivat nyt helposti itse vaihtaa salasanansa järjestelmään ja parantaa osaltaan järjestelmän tietoturvaa.

Laboratorion tiedot -näkymässä on oma osio salasanan vaihtamista varten. Samassa näkymässä voidaan myös päivittää laboratorioita koskevia tietoja (kuten vastuuhenkilö ja yhteystiedot). Salasana vaihdetaan syöttämällä annettuihin kenttiin vanha salasana sekä uusi salasana. Uusi salasana tulee syöttää myös Vahvista salasana -kenttään. Salasanan pituuden tulee olla vähintään 10 merkkiä ja siinä on oltava vähintään yksi iso kirjain, pieni kirjain sekä numero. Salasanassa ei saa olla erikoismerkkejä eikä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö). Uusi salasana tallennetaan Vaihda salasana -painikkeesta. Järjestelmä huomauttaa virheilmoituksella, jos salasana ei täytä annettuja vaatimuksia.

Patogenix ei tällä hetkellä pakota säännöllisin väliajoin salasanan vaihtoa, joten on tärkeää, että jokainen järjestelmän käyttäjätaho huolehtii itse salasanan säännöllisestä päivittämisestä. Ruokavirasto tarkastelee salasanojen päivittämisen etenemistä ja tarvittaessa muistuttaa salasanan päivitystarpeesta. Salasana olisi hyvä vaihtaa vähintään ½ vuoden välein ja aina heti myös silloin, kun järjestelmää käyttäneitä henkilöitä lähtee organisaatiosta tai he vaihtavat tehtävää. Salasanan pituuteen ja monimutkaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Vaihdon yhteydessä valitun uuden salasana on hyvä olla riittävän erilainen, eikä ole pääteltävissä edellisistä. Näin teet hyvän salasanan.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Paula Hietanen, elintarvikemikrobiologian jaosto, p. 050 5969 637, paula.hietanen@ruokavirasto.fi tai zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi