Valvontakohteen kohdetoimintatunnus kantalähetysten mukana Ruokavirastoon

3. maaliskuuta 2023

Nimettyjen ja hyväksyttyjen paikallislaboratorioiden lähettämistä bakteerikannoista Ruokavirastossa tehtävien jatkotutkimusten tulokset toimitetaan usein Vatiin (ympäristöterveydenhuollon viranomaisten yhteinen valvontatietojärjestelmä). Kun kyse on viranomaisnäytteestä eristetystä kannasta, tulee jatkotutkimustulosten mukana Vatiin toimittaa myös tieto valvontakohteesta, josta alkuperäinen näyte on otettu. Vatissa kohdetoimintatunnus on valvontakohteen (toimija, toimipaikka, toiminta) yksilöivä tunnistetieto. Usein se on 6-numeroinen luku. Muistattehan merkitä kohdetoimintatunnuksen aina kannan mukana Ruokavirastoon toimitettavaan lähetteeseen. Lähetteessä on kohdetoimintatunnukselle oma paikka. Uusimmat lähetteet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta:

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elintarviketutkimukset/mikrobiologiset-tutkimukset/

Vatiin rajapinnan kautta lähetettyihin tuloksiin yhdistetty kohdetoimintatunnus helpottaa analyysitietojen hakua Vatissa ja yksinkertaistaa virhetilanteiden selvittämistä huomattavasti. Siksi toivomme, että myös paikallislaboratorioissa lisättäisiin viranomaisille tarkoitettuihin näytelähetteisiin kohdetoimintatunnukselle oma paikka ja toimitettaisiin tieto Vatiin tulosten mukana. Ruokavirasto on muistuttanut myös valvojia kohdetoimintatunnuksen toimittamisesta lähetteen mukana laboratorioon.

Lisätietoja: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi