Uudet asumisterveysmenetelmät

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) mahdollistaa nk. uusien mittausmenetelmien käytön viranomaisille tarkoitetuissa sisäilma- ja hometutkimuksissa (4 pykälä).

Uusi mittausmenetelmä soveltuu viranomaistutkimuksiin ja voidaan liittää Ruokaviraston laboratoriolle myöntämän hyväksynnän piiriin, kun menetelmä on validoitu ja validointiaineiston perusteella on varmistettu:

  1. menetelmän soveltuvuus käyttötarkoitukseensa
    TAI
  2. uuden mittausmenetelmän tulosten yhtenevyys Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen menetelmällä saatujen tulosten kanssa.

Vaihtoehdossa 1. uusi asumisterveysmenetelmä mittaa yleensä eri asiaa kuin Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran soveltamisohjeessa kuvatut menetelmät ja se tulee validoida sellaisenaan käyttötarkoitukseensa vertailuaineiston avulla. Tällöin menetelmän soveltuvuuden viranomaistutkimuksiin arvioi STM:n asumisterveysasetuksen (545/2015) 4 pykälän mukaisesti hyväksymä toimija. Prosessi on erillinen normaalista laboratorion hyväksymisprosessista Ruokavirastossa. Laboratorio voi olla yhteydessä Ruokavirastoon, Valviraan tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen THL, kun se haluaa hakea tällaista menetelmää hyväksynnän piiriin.

Vaihtoehdossa 2. uusi asumisterveysmenetelmä mittaa samaa asiaa esim. Valviran soveltamisohjeessa kuvatun viljelymenetelmän kanssa ja validoinnilla osoitetaan tulosten yhtenevyys soveltamisohjeessa kuvatun menetelmän kanssa. Tällä tavalla validoidun menetelmän soveltuvuuden viranomaistutkimuksiin arvioi THL normaalin Ruokavirastossa tapahtuvan laboratorion hyväksymisprosessin yhteydessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2023