Nimeämisen, hyväksynnän tai luvan hakeminen

Laboratorion, joka hakee Ruokaviraston nimeämistä tai hyväksymistä, täytyy olla akkreditoitu tai arvioitu standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Akkreditoinnin tai arvioinnin suorittaa FINAS-akkreditointipalvelu, jolta laboratorio itse hakee akkreditointia/arviointia. Akkreditointia tai arviointia ei vaadita laboratorioilta, jotka tekevät ainoastaan trikiinitutkimuksia. Laboratorio toimittaa lausunnon tai päätöksen Finasin pätevyydenarvioinnista Ruokavirastoon hakemuslomakkeen liitteenä. 

Laboratorion tai muun tahon, joka hakee Ruokavirastolta lupaa a–c-luokan eläintautien tai muiden torjuttavien eläintautien aiheuttajamikrobien ja -loisten hallussapitoon, siirtämiseen, tutkimiseen tai muuhun käsittelyyn, tulee osoittaa Ruokavirastolle esimerkiksi kirjallisella tautisuojausjärjestelmällä, ettei toiminta aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Laboratorio toimittaa kuvauksen tautisuojauksesta hakemuslomakkeen liitteenä. 

Laboratorio voi hakea Ruokaviraston nimeämistä, hyväksyntää tai lupaa taudinaiheuttajien käsittelyyn hakemuslomakkeella. Samalla hakemuksella ilmoitetaan muutoksista hyväksytyssä tai luvanvaraisessa toiminnassa (esim. menetelmämuutokset, uusi tai poistuva toiminta). Hakemukseen tulee aina liittää tiedot muunnelluista menetelmistä sekä viimeisimmät dokumentit pätevyydenarvioinnista ja akkreditoinnista. Tarkat täyttämisohjeet löytyvät hakemuslomakkeesta. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa

Kasvinterveyden viranomaistutkimuksia varten hyväksytään laboratorioita vain tarvittaessa ja Ruokavirasto tiedottaa hakumenettelystä erikseen. 

Hakemusten käsittely Ruokavirastossa

Ruokavirastolle toimitetun hakemuksen käsittelyaika sen jälkeen kun se on oikein täytetty sisältää tarvittavat liitteet:

  • 2 kuukautta haettaessa elintarvikelain, eläintautilain, rehulain tai sivutuotelain mukaista nimeämistä (hyväksyntää) tai eläintautilain mukaista lupaa taudinaiheuttajien käsittelyyn
  • 5 kuukautta haettaessa terveydensuojelulain mukaista viranomaislaboratorion hyväksyntää. 

Ruokavirasto pyytää terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevien laboratorioiden hakemuksesta lausunnon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Säteilyturvakeskukselta tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023