Nimeämisen tai hyväksynnän hakeminen

Laboratorion, joka hakee Ruokaviraston nimeämistä, täytyy olla akkreditoitu tai arvioitu standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Akkreditoinnin tai arvioinnin suorittaa FINAS-akkreditointipalvelu, jolta laboratorio itse hakee akkreditointia/arviointia. Akkreditointia tai arviointia ei vaadita laboratorioilta, jotka tekevät ainoastaan trikiinitutkimuksia.

Laboratorio hakee Ruokaviraston nimeämistä tai hyväksyntää hakemuslomakkeella. Samalla hakemuksella ilmoitetaan muutoksista toiminnassa kuten uusista tai poistuvista menetelmistä. Hakemukseen tulee aina liittää tiedot muunnelluista menetelmistä sekä viimeisimmät dokumentit pätevyydenarvioinnista ja akkreditoinnista. Tarkat täyttämisohjeet löytyvät hakemuslomakkeesta. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa.

Kasvinterveyden viranomaistutkimuksia varten hyväksytään laboratorioita vain tarvittaessa ja Ruokavirasto tiedottaa hakumenettelystä erikseen. 

Hakemusten käsittely Ruokavirastossa

Ruokavirastolle toimitetun hakemuksen käsittelyaika sen jälkeen kun se on oikein täytetty sisältää tarvittavat liitteet:

  • 2 kuukautta haettaessa elintarvikelain, eläintautilain, rehulain, lannoitevalmistelain tai sivutuotelain mukaista nimeämistä (hyväksyntää)
  • 5 kuukautta haettaessa terveydensuojelulain mukaista viranomaislaboratorion hyväksyntää. 

Ruokavirasto pyytää terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevien laboratorioiden hakemuksesta lausunnon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Säteilyturvakeskukselta tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021