Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Laboratoriot, joissa tutkitaan esimerkiksi viranomaisten ottamia vesi- ja elintarvikenäytteitä, näytteitä eläintautien varalta tai elintarvike- ja rehualan toimijoiden sekä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten lakisääteisiä omavalvontanäytteitä, tulee hakea Ruokaviraston nimeämistä tai hyväksyntää alla olevalla hakemuslomakkeella. Lomakkeella voi hakea Ruokavirastolta myös lupaa eläintautia aiheuttavien mikrobien käsittelyyn eläintautilain 64 §:n mukaisesti. Samalla lomakkeella aiemmin nimetty, hyväksytty tai luvan saanut laboratorio voi ilmoittaa muutoksista toiminnassa.

Laboratorion, jossa tutkitaan näytteitä muiden ilmoitettavien eläintautien varalta, tulee rekisteröityä Ruokavirastoon. Rekisteröintiä haetaan alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella jo rekisteröity laboratorio voi ilmoittaa muutoksista. 

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa.

Tutustu nimetyistä ja hyväksytyistä laboratorioista tallennettavien tietojen tietosuojaselosteeseen.  

Tulosten sähköinen tiedonsiirto

Nimetyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita (vedet ja elintarvikkeet) ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontayksiköiden käyttämään ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontatietojärjestelmään Vatiin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan Vatin rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Tiedonsiirron testausta varten laboratorion tai sen järjestelmätoimittajan tulee hakea Ruokavirastolta erillinen sertifikaatti palvelun testiympäristöön. Lue lisää sertifikaatin hakemisesta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2024