Usein kysyttyä vuosi-ilmoituksesta

Mistä laboratorio saa tarvittavat tiedot vuosi-ilmoituksen täyttämistä varten?

Ruokaviraston salmonellalähetteet on suunniteltu niin, että oikein täytettyinä niistä pitäisi löytyä kaikki salmonellan vuosi-ilmoitukseen tarvittavat tiedot. Laboratorioiden on hyvä suositella näytteenlähettäjiä käyttämään aina Ruokaviraston salmonellanäytelähetteiden viimeisimpiä versioita, jotka löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Jos laboratoriossa käytetään muuta kuin Ruokaviraston viimeisintä lähetettä on varmistuttava, että lähetteeltä saadaan kaikki tarvittavat tiedot kuukausi- ja vuosi-ilmoitusten tekemistä varten.

Jos näytteen lähettäjä ei ole täyttänyt kaikkia pyydettyjä tietoja lähetteelle, laboratorion tulisi pyytää täydennetty lähete tai puuttuvat tiedot erikseen näytteen lähettäjältä.

Vuosi-ilmoituksen tietoja kannattaa laboratorioissa tarvittaessa seurata ja kerätä koko vuoden ajan, jotta ilmoituksen teko on mahdollista seuraavan vuoden tammikuun aikana.

Mitkä pitopaikat kuuluvat kohtaan ”Salmonellan varalta tutkitut nautojen näytteet – muut pitopaikat”? Mihin kohtaan hiehokasvattamot kuuluvat?

Kohtaan ”Salmonellan varalta tutkitut nautojen näytteet – muut pitopaikat” täytetään vain ne nautojen pitopaikat, jotka eivät sovi mihinkään muuhun vuosi-ilmoituksella olevaan nautojen pitopaikkojen ryhmään ja sellaiset nautojen pitopaikat, joista ei laboratoriossa jostain syystä saada selville näytteen lähettäneen pitopaikan oikeaa ryhmää. Muihin pitopaikkoihin kuuluvat muun muassa hiehokasvattamot, joissa kasvatetaan lypsykarjatilojen nuoria eläimiä (tulevia lypsylehmiä) palautettavaksi myöhemmin lypsykarjatilalle.

Valitaanko pitopaikan tyyppi tilan pääalan mukaan?

Pitopaikan tyypillä halutaan vuosi-ilmoituksen avulla tietää yksityiskohtia näytteenoton kohteena olleiden eläinten elinympäristöstä. Näin ollen näytteet otetaan huomioon ja merkataan siihen kohtaan, joka vastaa parhaiten näytteenoton kohteena olleiden eläinten tuotantoympäristöä. Esimerkiksi jos tilalla on metsätalous pääalana, mutta näytteet on otettu tilan lypsykarjanavetasta, merkitään tutkimus lomakkeella kohtaan ”Lypsykarjojen pitopaikat”.

Mihin kohtaan näytteet kuuluvat, jos nautatilalla on useita tuotantosuuntia?

Jos tuottaja on täyttänyt lähetelomakkeelle, että pitopaikassa on eri tuotantosuuntien nautoja tutkimukset voidaan merkata kohtaan ”Salmonellan varalta tutkitut nautojen näytteet – muut pitopaikat”. Näin voidaan siis tehdä esimerkiksi, jos tiedetään että samassa pitopaikassa on sekä lypsykarjaa että lihakarjaa.

Jos tuottajalla on eri paikoissa lypsykarja ja lihakarja ja hän on merkannut lähetteelle tiedon siitä, kummasta pitopaikasta näytteet on otettu näytetiedot voidaan merkitä vuosi-ilmoitukselle sen tuotantosuunnan kohdalle, josta näytteet on otettu (eli jos näytteet on lypsykarjasta, ne merkitään kohtaan ”Lypsykarjojen pitopaikat”).

Epäselvissä tilanteissa näytteet voi tällaisissa tapauksissa aina merkata kohtaan ”Salmonellan varalta tutkitut nautojen näytteet – muut pitopaikat”.

Mitä tarkoitetaan raakamaitoa kulutukseen luovuttavilla pitopaikoilla?

Raakamaitoa kulutukseen luovuttavilla pitopaikoilla tarkoitetaan tässä pitopaikkoja, joista myydään raakamaitoa suoraan kuluttajalle yli 2500 kilo/vuosi sekä pitopaikkoja, jotka toimittavat raakamaitoa maitoalan laitokseen, joka pakkaa raakamaitoa sellaisenaan nautittavaksi. Tämä kohta ei koske sellaisia pitopaikkoja, jotka toimittavat maitoa vain maitoalan laitokseen pastöroitavaksi. Raakamaitoa kulutukseen luovuttavia pitopaikkoja on vain pieni osa kaikista maitotiloista.

Mitä tarkoittaa pienimuotoista toimintaa harjoittava siipikarjan pitopaikka?

Pienimuotoiseen toimintaan kuuluu (määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 316/2021 19 pykälässä):
1) alle 1000 kanan kanalat, joiden tuottamia munia luovutetaan kuluttajille vain suoraan pitopaikasta taikka pitopaikasta vastaavan toimijan harjoittamassa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä;
2) broileri- ja kalkkunakasvattamot, joiden tuottamaa siipikarjanlihaa luovutetaan kuluttajille vain suoraan pitopaikasta tai jotka toimittavat lihaa vain paikallisille vähittäisliikkeille; sekä
3) alle 250 linnun emokasvattamot ja emokanalat sekä alle 1000 kanan kasvatuskanalat, joiden lintuja tai niiden jälkeläisiä luovutetaan vain 1 ja 2 kohdissa tarkoitettuihin pitopaikkoihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2021