Salmonellailmoitukset

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden tulee kuukausittain lähettää Ruokavirastoon salmonellanäytteiden kuukausi-ilmoitus ja kerran vuodessa tammikuun loppuun mennessä salmonellanäytteiden vuosi-ilmoitus. Vuosi- ja kuukausi-ilmoituksella kerätään Ruokavirastoon eri tietoja. Kerättyjä tietoja käytetään muun muassa osoittamaan Suomen alhainen salmonellan esiintyvyys.

Salmonellanäytteiden tiedonkeruu perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen zoonooseista 316/2021 (25 pykälä ja 43 pykälä).

Kuukausi-ilmoitus

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden on lähetettävä Ruokavirastoon kuukausittain salmonellanäytteiden kuukausi-ilmoitus. Tämä vaatimus koskee eläinten pitopaikoista otettujen näytteiden lisäksi myös teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otettuja näytteitä. Tiedot toimitetaan Patogenix-ohjelman kautta.

Vuosi-ilmoitus

Salmonellanäytteitä tutkivien laboratorioiden on vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä lähetettävä Ruokavirastoon salmonellanäytteiden vuosi-ilmoitus. Tämä vaatimus koskee nautojen, sikojen, broilereiden, kalkkunoiden ja munintakanojen pitopaikoista otettuja näytteitä. Se ei siis koske teurastamoista tai muista liha-alan laitoksista otettuja näytteitä.  Vuosi-ilmoitus on yhteenveto laboratorion tutkimista salmonellanäytteistä. Laboratoriokohtainen linkki vuosi-ilmoituslomakkeeseen lähetetään laboratorioille sähköpostitse vuosittain viimeistään tammikuun aikana.

Valmistaudu vuosi-ilmoituksen tekemiseen tutustumalla etukäteen ilmoituksessa vaadittaviin tietoihin sekä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2022