Vuosi-ilmoituksessa vaadittavat tiedot

Vuosi-ilmoituksessa kerätään tietoa pitopaikkojen määristä, joista on tutkittu kyseisen vuoden aikana otettuja salmonellanäytteitä. Lisäksi siipikarjasta kerätään tietoa tutkittujen parvien määristä. On tärkeää, että jokaisessa kohdassa ilmoitetaan nimenomaan pitopaikkojen tai parvien määrä, ei esimerkiksi tutkimusten tai näytteiden määrää. Esimerkiksi munivien kanojen tuotantokauden aikana otettavia saman parven näytteitä ei tule ilmoittaa erillisinä parvina (eli näitä näytteitä ei voi summata yhteen).

Salmonellan varalta tutkitut nautojen näytteet

Vuosi-ilmoituksessa annetaan yhteenveto tutkittujen pitopaikkojen lukumääristä, eriteltynä seuraaviin ryhmiin:

 • Lypsykarjojen pitopaikat (____kpl yhteensä)
  • joista raakamaitoa kulutukseen luovuttavia pitopaikkoja (____kpl)
  • joista keinosiemennyssonneja tai keinosiemennysasemalle vietäviä hiehoja tuottavia pitopaikkoja (____kpl).
 • Vasikkakasvattamot (____kpl yhteensä).
 • Välikasvattamot (____kpl yhteensä).
 • Loppukasvattamot (= lihakasvattamot) (____kpl yhteensä).
 • Emolehmäkarjojen pitopaikat (____kpl yhteensä).
  • joista keinosiemennyssonneja tai keinosiemennysasemalle vietäviä hiehoja tuottavia pitopaikkoja (____kpl)
 • Muut pitopaikat (____kpl yhteensä)
  • joista raakamaitoa kulutukseen luovuttavia pitopaikkoja (____kpl)
  • joista keinosiemennyssonneja tai keinosiemennysasemalle vietäviä hiehoja tuottavia pitopaikkoja (____kpl).

Salmonellan varalta tutkitut sikojen näytteet

Vuosi-ilmoituksessa annetaan yhteenveto tutkittujen pitopaikkojen lukumääristä, eriteltynä seuraaviin ryhmiin:

 • Uudistuseläimiä tuottavat sikalat (Sikavan erityistaso) (____kpl yhteensä)
 • Emakkosikalat (____kpl yhteensä)
 • Yhdistelmäsikalat (____kpl yhteensä)
 • Lihasikalat (____kpl yhteensä)

Salmonellan varalta tutkitut munintakanojen, broilereiden ja kalkkunoiden näytteet

Vuosi-ilmoituksessa annetaan yhteenveto tutkittujen tuotantopolven pitopaikkojen ja tuotantoparvien lukumääristä, eriteltynä seuraaviin ryhmiin (tässä kohdassa ei ilmoiteta emokasvattamoita eikä emokanaloita):

 • Tuotantopolven munintakanat (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)
  • Untuvikkoparvet (=untuvikkovaihe) (pitopaikat ____kpl ja parvet ____kpl)
  • Kasvatusparvet (=kasvatusvaihe) (pitopaikat ____kpl ja parvet ____kpl)
  • Munivat kanaparvet (=munintavaihe) (pitopaikat ____kpl ja parvet ____kpl)
 • Tuotantopolven broilerit (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)
 • Tuotantopolven kalkkunat (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)

Vuosi-ilmoituksessa annetaan yhteenveto tutkittujen pienimuotoista toimintaa harjoittavien pitopaikkojen ja parvien lukumääristä, eriteltynä seuraaviin ryhmiin:

 • Emokasvattamot, emokanalat ja kasvatuskanalat (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)
 • Tuotantopolven munintakanat (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)
 • Tuotantopolven broilerit (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)
 • Tuotantopolven kalkkunat (pitopaikat ____kpl yhteensä ja parvet ____kpl yhteensä)

Muista kuin pienimuotoisista emokasvattamoista ja emokanaloista ei vaadita vuosi-ilmoitusta. Tiedot muista emokasvattamoista ja emokanaloista kerätään suoraan toimijoilta.

Liha-alan laitoksissa otetut imusolmuke-, ruho- ja lihanäytteet

Näytteistä ei vaadita vuosi-ilmoitusta, joten kuukausi-ilmoitukset riittävät.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020