Kasvinterveyden vertailulaboratoriot aloittivat toiminnan

Euroopan unioniin on perustettu viime vuonna kasvinterveyden referenssilaboratoriot (EURL). Laboratorioiden toimialana ovat kasvien bakteeri-, virus- ja sienitaudit, ankeroiset sekä hyönteiset ja punkit. Referenssilaboratoriot ovat joko itsenäisiä tai usean maan laboratorioiden muodostamia konsortioita. Laboratoriot sijaitsevat Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Sloveniassa, Ranskassa ja Itävallassa. Suomessa MMM on nimittänyt Ruokaviraston Kasvianalytiikan yksikön kansalliseksi vertailulaboratorioksi kasvitautien ja -tuholaisten tutkimusalueella. Yksiköllä on laboratoriot Helsingissä, Loimaalla ja Lappeenrannassa.

EU:n referenssilaboratorioiden toiminta on alkanut erittäin aktiivisesti. Laboratoriot ovat keränneet tietoa kaikkien jäsenmaiden kansallisten vertailulaboratorioiden toiminnasta ja osaamisesta, yhteiset kokoukset ovat alkaneet ja EURL:t ovat jo järjestäneet kansainvälisiä vertailutestejä. Kansainvälisten referenssilaboratorioiden perustaminen liittyy EU:n kasvinterveyslainsäädännön uudistamiseen. Laboratorioiden syntyminen on erittäin suuri ja hyvä muutos kasviterveysalalla ja se tarjoaa edellytykset kehittää yhtenäistä toimintakulttuuria kaikkien jäsenmaiden laboratorioissa.

Referenssilaboratorioiden perustaminen tapahtui hyvään aikaan, sillä vuosi 2020 on YK:n julistama kansainvälinen kasvinterveysvuosi (International Year of Plant Health), jonka aikana kasvinterveyskysymyksiä nostetaan esille maailmanlaajuisesti. Aloitteen teemavuodesta teki Suomen maa- ja metsätalousministeriö, ja Suomi tuleekin isännöimään 5.-8.10.2020 kansainvälistä kasvinterveyskonferenssia Protecting Plant Health in a changing world Helsingissä. Kasvinterveys on koko maailman mittakaavassa erittäin tärkeä kysymys niin ruokaturvan kuin metsätaloudenkin kannalta nyt kun ilmaston lämpeneminen edistää kasvintuhoojien leviämistä.

lisätietoja: jaostopäällikkö Jukka Tegel, jukka.tegel@ruokavirasto.fi

EU and Finnish national reference laboratories for plant health in accordance with Regulation (EU) 2017/625

European Union Reference Laboratories 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2020