Kasvinterveyslaboratorioiden akkreditointivaatimus voimaan keväällä 2022 – valmistautuminen aloitettu

Akkreditointivaatimus on jo pitkään koskenut monia Ruokaviraston toimialaan liittyviä virallisia laboratorioanalyysejä. Uuden EU:n kasvinterveysasetuksen myötä myös kasvinterveyden valvomiseksi otetut viralliset näytteet on huhtikuun 2022 jälkeen tutkittava akkreditoiduilla testimenetelmillä kansallisessa vertailulaboratoriossa tai valtuutetussa virallisessa laboratoriossa. Tähän uudistukseen liittyen EU on syksyllä 2019 perustanut Euroopan unionin kasvinterveyden vertailulaboratoriot sekä velvoittanut jäsenmaat nimeämään kansalliset vertailulaboratorionsa. Suomessa kasvinterveyden kansallisena vertailulaboratoriona toimii Ruokaviraston Kasvianalytiikan yksikkö.

Suomessa akkreditointiurakkaan lähdettiin osittain etumatkalta – töitä on silti tehtävä vaatimusten täyttämiseksi

Koko Ruokaviraston (ja sen edeltäjän Eviran) laboratoriotoiminnassa on jo vuosia noudatettu ISO 17025 -laatustandardia ja akkreditointi on nähty tapana osoittaa toiminnan pätevyys myös niiden analyysien osalta, joihin ei kohdistu varsinaista akkreditointivaatimusta. Siksi myös kasvianalytiikan yksikössä akkreditoinnin piirissä on toimintajärjestelmän lisäksi jo useita yksittäisiä kasvintuhoojien tunnistamiseen liittyviä analyysejä. Olemmekin akkreditointiurakassa huimasti edellä monia muita EU:n jäsenmaiden kansallisia vertailulaboratorioita, joissa monessa vasta muokataan toimintajärjestelmää akkreditointivaatimusten mukaiseksi.

Kasvianalytiikassa akkreditointien hakeminen on aloitettu näytemäärältään suurista analyyseistä, joten tällä hetkellä jo kaksi kolmasosaa virallisista kasvinterveyteen liittyvistä näytteistä tutkitaan akkreditoiduilla testimenetelmillä. Kuitenkin valtaosa laboratorion käyttämistä kymmenistä erilaisista menetelmistä odottaa yhä akkreditointia. Työtä siis riittää, jotta akkreditointivaatimus saadaan täytettyä ennen huhtikuuta 2022.

Akkreditointivaatimuksen tarkoituksena edistää kasvinterveyttä

Laboratorioanalyysien akkreditointivaatimus ja vertailulaboratoriotoiminta auttavat takaamaan tulosten luotettavuuden, riippumattomuuden, ja vertailukelpoisuuden eri jäsenmaissa sijaitsevien kasvinterveyslaboratorioiden välillä.  Uudistusten tarkoituksena onkin edistää toimijoiden tasapuolista kohtelua, mahdollistaa kasvinterveyden ylläpitäminen ja estää uusien tuhoojien leviämistä EU:n alueelle.

Lisätietoja: erikoistutkija Johanna Santala, johanna.santala@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2020