Ruokamyrkytysepäilynäytteiden virus- ja toksiinitutkimusten maksuttomuus edellyttää epäilyilmoituksen tekemistä RYMY-järjestelmään

Ruokavirasto tutkii maksutta elintarvikevälitteisiin epidemioihin liittyviä näytteitä. Toksiinitutkimuksiin lähetettävien bakteerikantojen ja elintarvikkeiden sekä virustutkimuksiin toimitettavien elintarvike- ja pintanäytteiden tutkimukset ovat maksuttomia vain, mikäli ruokamyrkytysepäilyyn liittyvä epäilyilmoitus on tehty RYMY-järjestelmään. Ruokavirasto ei tee maksuttomia ruokamyrkytysten selvityksiin liittyviä tutkimuksia alihankintana muille laboratorioille, minkä vuoksi tutkimuksen tilaajana tulee aina olla kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen (valvontayksikkö), jonka valvonta-alueelta näytteet on otettu.

Kaikkien Ruokavirastoon toimitettavien näytteiden mukana tulee toimittaa Ruokaviraston oma näytelähete (erilliset lähetteet bakteeri- ja virustutkimuksille), josta maksuttoman tutkimuksen ollessa kyseessä ilmenee mm. RYMY-järjestelmään tehdyn epäilyilmoituksen ID-tunnus. Mikäli epäilyilmoitusta ei katsota tarpeelliseksi tehdä RYMY-järjestelmään, mutta näytteistä halutaan kuitenkin tutkituttaa elintarvikevälitteisiä viruksia, stafylokokkienterotoksiineja, bacillustoksiineja tai Clostridium perfringens -kantojen toksiinigeenejä, näytteiden tutkimisesta laskutetaan hinnaston mukainen maksu.

Päivitetyt näytelähetteet

Ohjeet RYMY-ilmoituksen tekemiseen

Lisätietoja:
Erikoistutkija Maija Summa (virustutkimukset) p. 050 517 1267, maija.summa@ruokavirasto.fi
Erikoistutkija Satu Hakola (bakteeritutkimukset) p. 040 524 1974, satu.hakola@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2019