Veden laadun standardointityö etenee

1. kesäkuuta 2023

Veden laadun tutkimuksessa tarvittavia ohjeistoja, näytteenottomenetelmiä sekä kemiallisia, fysikaalisia, biologisia, mikrobiologisia ja radioaktiivisuuden mittaukseen liittyviä standardimenetelmiä valmistelee kansainvälisen standardointiorganisaation ISOn Water quality -tekninen komitea. Osa näistä standardeista julkaistaan valmistumisensa jälkeen SFS-EN-standardeina.

Teknisen komitean kokoukset järjestettiin Suomessa Rovaniemellä 17.-22.4.2023. Kokouksiin osallistui noin 115 veden laadun asiantuntijaa paikan päällä ja noin 120 asiantuntijaa etäyhteyksillä.

Kokouksesta ja standardien valmistelusta on ajankohtaista tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.