Biproduktlagstiftningen

Animaliska biprodukter berörs av EU-lagstiftning, som kompletteras av nationell lagstiftning. På denna sida finns en sammanfattning av lagstiftning och förordningar som berör animaliska biprodukter. Länken till EU-lagstiftningen leder till den senaste konsoliderade versionen som innehåller de ändringar och rättelser som gjorts av lagen sedan den antogs i en enda text. EU-lagstiftningen kan således innehålla förändringar som redan är i kraft, men som har publicerats efter den konsoliderade versionen. Förändringarna hittas bl.a. på EUR-lex.

EU-lagstiftning:

Nationell lagstiftning:

Lagstiftning som berör animaliska biprodukter hittas även ur:

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2024