Produktionsdjur

Med produktionsdjur avses djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller för annan typ av produktion. Med produktionsdjur avses inte vilda djur eller djur som hålls för deltagande i tävlingar, utställningar, kulturella eller idrottsliga evenemang och motsvarande aktiviteter, och inte djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av produktionsdjur, liksom alla andra djur, regleras av lagen och förordningar om djurvälfärd. De djurskyddskrav som ställs på hållning av produktionsdjur regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får, getter, vildrenar, nötkreatur, svin, strutsfåglar, pälsdjur, höns, hästar, bison, kalkoner, ankor och gäss, broilrar samt odlade fisk. I dessa förordningar ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av djuren.

Europarådet har utarbetat krav och rekommendationer för skydd av produktionsdjur och Finland har förbundit sig att följa dessa.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024