Produktionsdjur

Med produktionsdjur avses oftast djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan lantbruksproduktion.

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av produktionsdjur, liksom alla andra djur, regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. 

De djurskyddskrav som ställs på hållning av produktionsdjur regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får, getter, vildrenar, nötkreatur, svin, strutsfåglar, pälsdjur, höns, hästar, bison, kalkoner, ankor och gäss, broilrar samt odlade fisk. I dessa förordningar ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av djuren.

Europarådet har utarbetat krav och rekommendationer för skydd av produktionsdjur och Finland har förbundit sig att följa dessa.

Hästens status som en produktionsdjur eller hobby- och sällskapsdjur beror på dess för gången förefallande användningssyfte. I djurskyddslagstiftningen behandlas hästen primärt som hobby- och sällskapsdjur, men i vissa fall liksom jordbruksproduktion kan den anses vara en produktionsdjur och då måste kraven för produktionsdjur tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2019