Djurtransporter som inte sker i samband med ekonomisk verksamhet

När djur transporteras i något annat syfte än i samband med ekonomisk verksamhet är det fråga om djurtransport som inte sker i ekonomiskt syfte. Bland annat transport av egna hundar, katter eller övriga husdjur i egen bil på semesterresor utgör en sådan transport.

Djurtransportslagstiftningen gällande transport som inte sker i ekonomiskt syfte

Bestämmelserna om transport av djur har reformerats helt och hållet från och med 2007. Lag om transport av djur (1429/2006) bestäms om djurskydd i samband med transporter som inte sker i ekonomiskt syfte.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018