Djurtävling och djursutställning

Lagen om djurvälfärd (693/2023), som träder i kraft den 1 januari 2024, medför nya skyldigheter för aktörer som arrangerar djurtävlingar och djurutställningar. Arrangören av djurtävlingen eller djurutställningen ansvarar förutom för att anordna evenemanget även för dess säkerhet. Djurtävlingar och djurutställningar får inte i onödan äventyra djurens välfärd. Utöver de djur som deltar i tävlingen eller ställs ut ska man också uppmärksamma välbefinnandet hos de så kallade måldjur som eventuellt används i tävlingen, såsom får, nötkreatur eller renar som används vid vallningsprov eller rävar som används i grythundsprov.

Sådana djurtävlingar där djuret som deltar eller som används som tävlingens måldjur kan utsättas för oskälig påfrestning eller annan smärta eller lidande omfattas av anmälningsplikten. Vid den typen av tävlingsverksamhet ska tävlingsarrangören göra en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Dessutom ska tävlingsarrangören utse en tävlingsveterinär för varje tävling och föra bok över de förhållanden och händelser som påverkar djurens välbefinnande i tävlingen.

I Livsmedelsverkets anvisning om anordnande av och deltagande i djurtävling och djurutställning finns exempel på djurtävlingar som Livsmedelsverket anser omfattas av anmälningsplikten. I vissa tävlingsformer gäller anmälningsplikten tävlingar på FM-nivå eller högre nivå, på grund av de tävlingsbanornas tekniska svårighet och tävlingsprestationernas hastighet eller varaktighet. Med termen FM-nivå eller högre nivå hänvisas här till tävlingens kravnivå. Även exempelvis separat anordnade kvalificeringstävlingar där man tävlar på motsvarande kravnivå omfattas därmed av anmälningsskyldigheten.

Ansvaret för arrangören av djurtävlingen och -utställningen fråntar inte ansvaret från den person som tävlar med eller ställer ut djuret. Den som tävlar med djuret eller utställaren ansvarar för att det djur som han eller hon innehar är i tillräckligt god fysisk och psykisk form för att delta i evenemanget och för att djuret behandlas på rätt sätt.

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning för alla aktörer som anordnar och deltar i djurtävlingar eller djurutställningar. I anvisningen beskrivs kraven närmare. Anvisningen finns på Livsmedelsverkets webbplats och gäller från och med den 1 januari 2024.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2023