Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhet som är beroende av tillstånd och anmälan kan inspekteras även utan att något brott mot djurskyddslagstiftningen misstänks.

Strävan är att regelbundet inspektera djurhållningsplatser där man yrkesmässigt eller annars storskaligt håller trav- eller ridhästar, hundar, katter eller andra motsvarande sällskaps- eller hobbydjur. I djurskyddsförordningen definieras noggrannare hurdan verksamhet som kan anses vara yrkesmässigt eller annars storskalig.

Djurhållningsförhållandena inspekteras regelbundet utan misstanke även när det gäller bland annat cirkusar, djurparker och permanenta eller ambulerande djurutställningar. Inspektioner kan verkställas även i samband med olika djurtävlingar samt förevisningar och utställningar där djur är med. Regelbundna inspektioner utan misstanke verkställs även i hägn där vilda däggdjur eller fåglar hålls i produktions- eller viltvårdssyfte.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018