Får- och getregistrets anvisningar vid problemsituationer

25. maj 2022

Störningarna med fårens och getternas öronmärkesbeställningssystem som framkom i april fortsätter. På grund av ett tekniskt fel i systemet har öronmärkesbeställningarna inte levererats till öronmärkesleverantören från och med 12.4. Livsmedelsverket har publicerat anvisningar om hur agera under problemsituationen.

Läs mer här om alternativt märkningssätt, förflyttning av djur utan officiella öronmärken samt registrering av födsel och förflyttning utan EU-signum m.m