Inloggningen till får-, get- och svinregistret (djurregistret) kommer att förändras under hösten 2023

6. oktober 2023

Inloggningsalternativet där användarsignum, lösenord och nyckeltalslista används kommer att upphöra. I fortsättningen kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten och vid inloggningen behövs till exempel bankkoder.

Användarrättigheterna kommer i fortsättningen inte att administreras av landsbygdsnäringsmyndigheten utan djurhållarnas användarrättigheter till djurregistret bekräftas på basis av uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (DHR).

Detta innebär att inloggningen till djurregistret lyckas endast då uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret är korrekta och uppdaterade. Kontrollera att uppgifterna om djurhållningsplatsen och djurhållningen är korrekta i adressen  https://epr.ruokavirasto.fi/ eller ta kontakt med er kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Får-, get- och svindjurhållningen ska vara anmäld i DHR under samma kommunikationskod (lägenhetssignum eller kundsignum) som djuren i djurregistret är anmälda. Till exempel om du i DHR anmäler om fårdjurhållning och kopplar den till ett lägenhetssignum så ska även fåren registreras i djurregistret till samma lägenhetssignum. Observera även att anmälan on djurhållningen skalla vara i kraft i djurhållningsplatsen där djuren hålls.

Om anmälan om djurhållningen är kopplad i DHR till ett lägenhetssignum har lägenhetssignumets alla delägare automatiskt användarrätt till djurregistret.  Ifall anmälan om djurhållningen inte är kopplad till ett lägenhetssignum är användarrätten personlig och bildas bara till den person som har gjort anmälan om djurhållningen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med sin personbeteckning.

I sådana fall kan du vid behov via Suomi.fi-tjänsten befullmäktiga en annan person att göra anmälningar på dina vägnar.

För svindjur har det varit möjligt att slakteriet eller djurförmedlaren, i samband med sin anmälan, även gör djurhållarens utmönstrings- och/eller köpanmälan, ifall djurhållaren har gett fullmakt om detta.  Denna praxis fortsätter tills vidare och utan att djurhållaren befullmäktigar slakteriet eller djurförmedlaren via Suomi.fi-tjänsten.

Förändringen med inloggningen är aktuell för alla som använder användarsignum, lösenord och nyckeltalslista som inloggningsalternativ. I praktiken gäller det djurhållare och de personer som har användarrättigheter att använda djurregistret för en annan persons vägnar samt slakterier och djurförmedlare som vid behov behöver befullmäktiga sina arbetstagare att uträtta ärenden på företagets vägnar.

OBS! Då förändringen av inloggningssättet tas i bruk, informeras det på djurregistrets inloggningssida och Livsmedelsverket.fi -sidan. Efter detta kommer inloggningen att kräva stark användaridentifikation via Suomi.fi-tjänsten.

Kontrollera följande uppgifter och gör ändringar vid behov:

  • Anmälan om får-, get- och svindjurhållningen är i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret är gjord på samma djurhållningsplatssignum som djuren är registrerade i nötkreaturs-, får-, get- och svinregistret.
  • Djurhållningen är i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anmäld på samma kommunikationskod (lägenhetssignum/kundsignum) som djuren är registrerade i nötkreaturs-, får-, get- och svinregistret.
  • Befullmäktiga vid behov i Suomi.fi-tjänsten en annan person att uträtta ärenden på dina vägnar.

Fullmakten att uträtta ärenden på annan persons vägnar behöver till exempel make eller maka (som inte är delaktiga i gården) samt rådgivare som använder får-, get-, eller svinregistertillämpningen för att anmäla djurens händelseuppgifter.  Slakterier och djurförmedlare behöver befullmäktiga vid behov sina arbetstagare för att uträtta ärenden på företagets vägnar. Fullmakten kan sökas via Suomi.fi-tjänsten. Slakterier och djurförmedlare har skiljt informerats om detta.

 

Läs mer:

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Anvisning om djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Djurregistertillämpningar

Djurregistrens kundservice

Suomi.fi-tjänsten