Livsmedelsverket har inlett konkurrensutsättning av hundregistret

11. februari 2022

koira-by-anni-lepisto.jpg

Livsmedelsverket har inlett ett öppet anbudsförfarande om utveckling och underhåll av hundregistret.  Det blir obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar som en del av en förordning från jord- och skogsbruksministeriet. Med obligatorisk identifieringsmärkning och registrering av hundar vill man förhindra valpfarmning och illegal införsel och övergivning av hundar. Som ansvarigt ämbetsverk för registret har utsetts Livsmedelsverket som nu söker en partner som omsätter registret i praktiken.

Konkurrensutsättningen av hundregistret har redan i förväg väckt intresse i flera företag och sammanslutningar. Livsmedelsverket hoppas också på ett livligt deltagande i anbudsförfarandet. Anbudsförfarandets material finns att få i tjänsten hankintailmoitukset.fi. Anbuden ska lämnas senast 14.3. kl. 12. Kundtjänsten som är riktad till innehavare av hundar ingår inte i anbudsförfarandet, utan denna upphandling koncentreras till registrets tekniska sida.

– Vi söker en teknisk partner, med vilken vi tillsammans kan utveckla en fungerande och kostnadseffektiv e-tjänst, berättar Kirsi Vehkakoski som tjänar som produktägare av hundregistret.

– I utarbetandet av anbudsbegäran har vi också beaktat kommande utvecklingsbehov, om registrering senare blir obligatoriskt även för andra sällskapsdjur. Vi har också försökt beakta myndighetsanvändarnas behov.

Ny skyldighet för innehavare av hundar

Identifieringsmärkning och registrering av hundar blir obligatoriskt i januari 2023. Registreringsskyldigheten gäller alla hundar, även djur som fötts före år 2023. Om en hund ännu inte har någon identifieringsmärkning (mikrochip eller identifieringsintyg), kan innehavaren av hunden skaffa identifieringsmärkningen från en privat aktör, såsom en veterinär.

Om hunden redan har ett fungerande id-chip, krävs inte något nytt chip. Då hunden har mikrochippats, anmäler innehavaren uppgifterna om hunden till registret med hjälp av uppgifterna i identifieringsintyget. Innehavaren av en hund ska registrera sin hund i det officiella hundregistret, även om hunden tidigare har registrerats i något annat register. Innehavaren av hunden svarar också för att uppgifterna om hunden i registret underhålls till exempel om hunden avlider eller försvinner. Livsmedelsverket kommer att informera och instruera innehavare av hundar mer detaljerat under året 2022.

Skyldigheten att registrera hundar bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning (tidigare version 1/2021, uppdaterad version 68/2022). I förordningen ingår bestämmelser om obligatorisk identifieringsmärkning av hundar och om tidsfristerna för märkningen, om identifieringsintyget och dess innehåll, om anteckningen i registret och om anmälan av ändringar i uppgifterna i registret och om behörigheten hos den person som implanterar mikrochip. Hundregistret är ett myndighetsregister, i vilket de uppgifter som avses i § 5 införs. I myndighetsregistret inför inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter som hänför sig till hobbyverksamhet.

Mer information:

Utvecklingsspecialist Kirsi Vehkakoski, p. 029 520 4204 (frågor som hänför sig till konkurrensutsättningen av hundregistret)
Enhetschef Jaana Mikkola, p. 029 520 4700 (allmänt om hundregistret)

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi 

Läs mer:

Hundregistret
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar 

Foto: Anni Lepistö