Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnas 23.8.2021

10. augusti 2021

Livsmedelsverket öppnar Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst på nytt måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av tillämpningen kan aktörerna själva lämna anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och platser för utfodring med kadaver, kontrollera sina tidigare anmälningar och vid behov göra ändringar i dem.

Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att deras egna uppgifter är uppdaterade. De kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna vägleder i frågor som hänför sig till användningen av tjänsten och lämnandet av anmälningar.

Om tjänsten informeras mer i samband med att den öppnas.

Mer information:

  • överinspektör Iina Valkeisenmäki, tfn 050 512 7481
  • datasystemansvarig Tiina Sipilä tfn 050 461 7884

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi