Elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret öppnas först år 2021

31. augusti 2020

Livsmedelsverket har år 2020 prioriterat utvecklingen av tillämpningarna gällande djurregistren p.g.a. en utmanande resurssituation. År 2020 har tyngdpunkten i utvecklingen av tillämpningarna riktats till Elna-projektets Nya nötkreatursregister.

På grund av detta beslut kommer den elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret att öppnas först år 2021. Djurhållarregistret för myndigheterna är normalt i bruk. Djurhållarna uträttar sina ärenden genom att kontakta de kommunala landsbygdsmyndigheterna.