Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats

9. november 2022

Du kan lämna anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser elektroniskt i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret på adressen: https://epr.ruokavirasto.fi. Via e-tjänsttillämpningen kan du också uppdatera och omarbeta uppgifter som du tidigare lämnat. Om du så önskar kan du fortsättningsvis lämna uppgifterna per blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/kontaktuppgifter/leta-fram-partner/. Anmälan om djurhållning och anmälan om djurhållningsplats lämnas skilt för sig. Även om anmälningarna är skilda, bildar de ändå en enhetlig helhet. 

I denna anvisning berättas om hur du kan avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats elektronisk i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Hur avsluta djurhållningen på en djurhållningsplats då du har flera djurhållningsplatser och verksamhetsformer

  1. Öppna önskad anmälan om djurhållning.
  2. Klicka på Redigera
  3. Om du vill avsluta all djurhållning av djurarten på djurhållningsplatsen i fråga: Ta bort krysset för djurhållningsplatsen i fråga i punkten Djurhållningsplats
  4. Ta inte bort krysset för andra djurhållningsplatser om det finns fortfarande djurhållning där.
  5. Om du vill avsluta en verksamhetsform för en viss djurhållningsplats: Ta bort krysset för önskad verksamhetsform och önskad djurhållningsplats
  6. Om verksamhetsformen i fråga blir kvar för någon djurhållningsplats, ge då inte något avslutningsdatum. Om du ger ett avslutningsdatum, avslutas verksamhetsformen för alla djurhållningsplatser, där den förekommer.
  7. Klicka på Spara när du är färdigt

image7vgdj.png

image0gho8.png

 

Hur avsluta all djurhållning då du har många djurhållningsplatser

  1. Öppna önskad djurhållningsanmälan
  1. Klicka på Avsluta. Då avslutas verksamhetsformen för alla djurhållningsplatser, där den förekommer. Avslutningsdatumet blir datumet i fråga.imagetyyc.png