Suomi.fi-fullmakter i det nya nötkreatursregistret

I det nya nötkreatursregistret tar man i bruk de Suomi.fi-fullmakter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) erbjuder. Med hjälp av fullmakterna kan du ge en annan part fullmakt att för din räkning lämna uppgifter i nötkreatursregistret och/eller bläddra bland dina uppgifter i nötkreatursregistret. Fullmakt att lämna anmälningar i nötkreatursregistret och bläddra i nötkreatursregistret kan en sådan person ge, som hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten registrerat sig som hållare av nötkreatur i djurhållarregistret. 

Intill har företagarspecifikt beskrivits hur fullmakter ges.

Djurhållare

Djurhållare under ett lägenhetssignum (till exempel så gott som alla som ansöker om stöd)

Hos en företagare under ett lägenhetssignum befinner sig djuren i nötkreatursregistret under lägenhetssignumet. Den juridiska formen (företag, privatperson) bakom lägenhetssignumet spelar ingen roll då fullmakter ges, utan fullmakt till lägenhetssignumet kan ges endast av den som är delaktig i lägenhetssignumet och som har registrerat sig som hållare av nötkreatur under lägenhetssignumet. Fullmakten ges för lägenhetssignumets räkning i DVV:s fullmaktstjänst i punkten Personliga fullmakter. Fullmakt behöver inte ges till delaktiga i lägenhetssignumet. Vilken person som registrerats som hållare av nötkreatur under lägenhetssignumet kan man kontrollera i Djurhållarregistrets e-tjänst eller hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. Vilka som är delaktiga i lägenhetssignumet kan man kontrollera i tjänsten Vipu eller hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Till DVV:s fullmaktstjänst kommer du via denna länk.

Till Djurhållarregistrets e-tjänst kommer du via denna länk.

 

Djurhållare under ett företagssignum (till exempel husdjursgårdar, föreningar. Gäller inte sådana som verkar under ett lägenhetssignum.)

En företagare under ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) uträttar ärenden i djurregistren med kundsignumet/kundnumret. Fullmakt till ett företag i fullmaktstjänsten suomi.fi kan ges av en sådan person i företaget som antecknats i Handelsregistret och som har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning ELLER en person som företaget gett fullmakt. Fullmakten ges för företagets räkning i DVV:s fullmaktstjänst i punkten Ett företags fullmakter. Om ett företag ger fullmakt till nötkreatursregistret, ska företaget då också vara registrerat som djurhållare. Vilket företag som registrerats som hållare av nötkreatur kan man kontrollera i Djurhållarregistrets e-tjänst eller hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Till DVV:s fullmaktstjänst kommer du via denna länk.

Till Djurhållarregistrets e-tjänst kommer du via denna länk.

 

Djurhållare under en personbeteckning (till exempel företagare som håller sällskapsdjur, inte sådana som ansöker om stöd)

En företagare under personbeteckning uträttar ärenden i djurregistren med kundsignumet/kundnumret. Fullmakt för en personbetecknings räkning kan ges av en person som registrerat sig som hållare av nötkreatur. Fullmakten ges för personens räkning i DVV:s fullmaktstjänst i punkten Personliga fullmakter. Vilken djurhållare under personbeteckning som registrerats som hållare av nötkreatur kan man kontrollera i Djurhållarregistrets e-tjänst eller hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Till DVV:s fullmaktstjänst kommer du via denna länk.

Till Djurhållarregistrets e-tjänst kommer du via denna länk.

 

Nu kan du ge din förtroendeperson fullmakt att sköta ärenden i digitala tjänster även om du själv inte har nätbankskoder

Med Suomi.fi-fullmakter kan man ge en förtroendeperson tillstånd att sköta ärenden i ett flertal tjänster. Tidigare har detta krävt att man identifierar sig i Suomi.fi-fullmakter till exempel med nätbankskoder. Nu är tjänsten också öppen för personer som inte själva har möjligheten att använda digitala tjänster eller som inte har identifieringsmedel.  

Suomi.fi-fullmakter är en elektronisk fullmakt. Med hjälp av den kommer fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren tillsammans överens om vilka tjänster och vilka ärenden fullmaktstagaren sköter för fullmaktsgivarens räkning. Mer information här.

 

 Slakterier och djurförmedlare

Slakterier och djurförmedlare uträttar ärenden i djurregistren med förmedlarsignumet eller FO-numret. Fullmakt till ett företag i fullmaktstjänsten suomi.fi kan ges av en sådan person i företaget som antecknats i Handelsregistret och som har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning ELLER en person som företaget gett fullmakt. Fullmakten ges för företagets räkning i DVV:s fullmaktstjänst i punkten Ett företags fullmakter. Om ett företag ger fullmakt till nötkreatursregistret, bör företagets verksamhet vara kopplad till djurarten nötkreatur. 

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2023