Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken

26. september 2022

Enligt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) i 9 § ska nötkreatur märkas med öronmärken fästa i båda öronen och för djur som är födda år 2021 och senare ska det andra öronmärket vara elektroniskt.

Enligt EU:s djurhälsobestämmelser ska öronmärkena ha ett individuellt EU-signum. Utöver detta är det möjligt att tillägga ett frivilligt öronnummer på hjälpmärket i samband med beställningen av öronmärken.

I samband med valet av öronnummer kan du välja alternativet "Hoppa över befintliga öronnummer". I denna funktion har upptäckts fel under tiden 25.8-16.9.2022. På grund av felet har valet felaktigt tagit hänsyn till de öronnummer som används på gården och redan utmönstrade djurs öronnummer samt djur som är endast föräldrar. Följaktligen har öronnumren inte bildats i den begärda numeriska ordningsföljden. Felet har även påverkat beställningar gjorda via Min Gård.  Livsmedelsverket beklagar situationen.

Ovannämnda fel har korrigerats i samband med versionsuppdateringen 16.9.2022.

Livsmedelsverket påpekar att öronmärkets öronnummer inte är ett officiellt identifieringsnummer för nötkreatur och inverkar därmed inte på djurets identifiering eller spårbarhet. På grund av detta kan man, om man vill, själv skriva det rätta öronnumret på hjälpmärket. Öronnumret i nötkreatursregistret kan korrigeras i samband med kalvningsanmälan genom att ändra öronnumret i kalvens uppgifter till det önskade.

Om djurhållaren som har drabbats av detta fel, vill byta ut de felaktigt numrerade hjälpmärken till hjälpmärken som motsvarar originalbeställningens hjälpmärken (e-märke) är instruktionerna följande.

  1. Du kan returnera till Livsmedelsverket endast HJÄLPMÄRKEN med felaktiga öronnummer som varit i den ursprungliga beställningen.
  2. Returneringen görs genom att först kontakta nötkreatursregistrets kundservice där du få mer detaljerade instruktioner om returneringen och vilka märken returrätten gäller i ditt fall.
  3. I returneringen skall följande information bifogas: lägenhetssignum eller kundsignum, det ersättande hjälpmärkets EU-signum och öronnummer dvs det öronnummer vilket märkena ursprungligen beställts med.
  4. Livsmedelsverket behandlar returneringen och beställer ett nytt hjälpmärke som ersättningsmärke, om returnerinsvillkoren uppfylls.

Livsmedelsverket står för returneringskostnaderna samt för beställningen och leveransen av nya hjälpmärken till djurhållaren.

De levererade huvudmärkena skall under inga omständigheter returneras utan endast de hjälpmärken som innehåller felaktiga öronnummer och som beställts under tiden 25.8 – 16.9.2022. Andra returnerade öronmärken än de ovannämnda returneras till djurhållaren på djurhållarens bekostnad.

Livsmedelsverkets anvisar att märka kalvarna med huvudmärket inom den utsatta tidsfristen. Om djuret endast är märkt med huvudmärket på grund av ovan nämnda fel och returneringsprocessen av hjälpmärket fortfarande pågår, förorsakar detta inte påföljder vid en eventuell djurkontroll. Djur märkta med endast ett öronmärke får dock inte flyttas från sin födelsedjurhållningsplats.

Mer information om returnering av öronmärken fås från nötkreatursregistrets kundservice. Kontaktuppgifter: nautarekisteri@ruokavirasto.fi  tfn. 0295 205 300