Förfrågan om följebrevet för nötkreatursdjurhållare

4. december 2023

Livsmedelsverket har i flera års tid per post skickat följebrev, som innehåller aktuell information gällande nötkreaturshållning. I brevet informeras det bland annat om aktuella saker gällande och nötkreatursregistret, och som bilaga skickas nötkreatursregistrets händelseutdrag och anmälan om djurantal. Nu vill vi höra följebrevets läsares åsikt om brevets nödvändighet. Svara på förfrågningen senast 07.01.2024.

Länk till undersökningen här.