Livsmedelsverket makulerar nötkreaturens oanvända traditionella öronmärken

19. maj 2023

Vid identifieringen av nötkreatur har det i samband med den nya lagen om djurens identifiering (1069/2021) tagits i bruk öronmärken som innehåller en elektronisk identifierare. På grund av detta bör nötkreatur födda fr.o.m. 1.1.2021 i ena örat ha ett hjälpmärke som innehåller en elektronisk identifierare (eMärke). Visuella, traditionella lediga märken kan fortfarande användas åt kalvar som föds, om man som ersättningsmärke har beställt ett nytt hjälpmärke som innehåller en elektronisk identifierare. Om nötkreatur som är födda före 1.1.2021 tappar sitt hjälpmärke eller märket blir oläsbart eller oanvändbart är det valbart att beställa antingen ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke.

Enligt förordningen om identifiering och registrering av djur 67/2022 9 § bör aktören, för att förhindra återanvändning, på lämpligt sätt kassera och förstöra identifieringsmärken som har fallit, lösgjorts eller blivit oanvända till följd av att djurhållningen upphört eller av någon annan orsak. Med makulering menas att identifierarens uppgifter raderas från djurregistret. Med förstöring menas att identifieraren förstörs så att dess användning inte längre är möjlig. Identifieraren kan förstöras t. ex. genom att klippa itu märkena eller på annat sätt göra märkena obrukbara. 

I nötkreatursregistret finns det tusentals omakulerade traditionella öronmärken. För att uppdatera registret och för att förebygga felaktig användning av gamla märken kommer Livsmedelsverket att stegvis makulera traditionella lediga märken. I det första skedet i maj-juni 2023 makuleras de gårdars lediga öronmärken som inte längre är aktiva djurhållare i djurhållar- eller nötkreatursregistret. Därtill makuleras de allra äldsta, på 90-talet beställda, märkena. 

Om aktören tidigare har haft nötkreatur och det har meddelats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller djurhållarregistret att djurhållningen har avslutats, bör de märken som ännu finns på gården förstöras. Aktiva aktörer kan också i samband med vårstädningen granska öronmärkesförråden ifall det finns märken som inte kommer att användas.

Aktören kan själv kontrollera sina lediga öronmärken i nötkreatursregistrets avgiftsfria e-tjänst på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi/. I e-tjänsten kan man själv makulera märken som blivit oanvända. De makulerade märkena ska även förstöras. Vid behov kan man vara i kontakt med nötkreatursregistrets kundservice.

Tilläggsinformation om nötkreaturens märkning och registrering finns på Livsmedelsverkets hemsida på adressen: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/