Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning samt uppdatering av de egna uppgifterna

6. februari 2023

Livsmedelsverkets avgiftsfria nötkreatursregistertillämpning är i användning och inloggning sker på adressen https://nauta.ruokavirasto.fi. Aktören som är ansvaring för nötkreaturen ska senast på den 7 dagen från händelsedagen anmäla födslar, dödsfall, försäljningar, köp och förflyttningar av sina nötkreatur till nötkreatursregistret. Beräkningen av anmälningstiden börjar från följande dag efter händelsedagen.

Anmälningar till nötkreatursregistret samt beställningar av öronmärken skall i första hand göras med elektroniska anmälningskanaler.

Till nötkreatursregistret är ett anmärkningssystem på kommande. Om du vill ta i bruk meddelanden angående felanmärkningar , förhandsifyllda anmälningar och information bör du godkänna meddelanden i nötkreatursregistret på stället ”hantera egna uppgifter”. Om du vill ha utdragsbrevet, som skickas ut en gång per år, i pappersformat kan du godkänna även detta på stället ”hantera egna uppgifter”. Direkt från tillämpningen kan du även skriva ut en aktuell djurlistning.

Nötkreatursregistrets kundservice betjänar vardagar klockan 8:15-16:00