Nötkreatursregistrets felanmärkningar – ett redskap för nötkreaturshållare

3. maj 2023

I nötkreatursregistret har nötkreaturshållare i användning ett redskap för att hantera felanmärkningar. Med felanmärkning menas fel som har uppstått vid den automatiska granskningen som görs i samband med att en anmälan, händelse eller beställning sparas. Felanmärkningarna är en del av anmärkningssystemet. Anmärkningssystemet skickar meddelanden åt djurhållarna om felanmärkningar, förhandsifyllda anmälningar och meddelanden.

Uppgifterna om felanmärkningar och förhandsifyllda anmälningar hämtas automatiskt en gång i dygnet. Uppgifterna kan i fortsättningen skickas till djurhållaren med Suomi.fi-meddelande eller textmeddelande, då denna funktion tas i bruk i nötkreatursregistret under pågående år. I nuläge kan man i nötkreatursregistret själv hämta listningen över felaktiga händelser och bristfälliga beställningar.

Kom ihåg att ta i bruk anmälningarna på stället ”Hantera egna uppgifter”!