Registreringsavgiftsfakturering

8. november 2022

Det nya nötkreatursregistret togs i bruk 27.4.2022 och då övergick även faktureringen av registreringsavgifterna till Livsmedelsverket. P.g.a. överföringen har det inte skickats registreringsavgiftsfakturor åt nötkreaturshållare sedan 21.4.2022.

Registreringsavgiftssystemet för administreringen av registreringsavgifter blir klar i början av februari och efter det skickas den första räkningen för registreringsavgifter som motsvarar ca 4 månaders registreringsvgifter (för tiden 21.4-31.8). Årets sista tredjedels fakturering (1.9-31.12) sker senare. Nästa års faktureringsmellanrum för nötkreaturens registreringsavgifter är planerat att vara 3-4 månader. Om detta informeras mera i början av nästa år. Registreringsavgiftens storlek är stadgad i jord- och skogsbruksministeriets förordning över Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021).