Öronmärken

Beställning

Enligt lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 18 § uppfyller endast Livsmedelsverkets godkända märkesmodeller nötkreaturens märkningskrav. Ifall du vill ansöka om godkännandet av nya märkesmodeller kontakta Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, Livsmedelsverket, PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET.

Allflex och Stallmästaren, förmedlare Faba

AgroTag, förmedlare A-Rehu

Ersättningsmärke

Nötkreatur kan märkas i andra örat med ett av Livsmedelsverket godkänt rött tillfälligt märke om det egentliga öronmärket har tappats just innan den ska skickas till slakt och man hinner inte beställa ett nytt normalt ersättningsmärke.

Tillfälligt öronmärke är inte avsett som ett långvarigt märkningssätt. Förutom det tillfälliga märket bör i det andra örat alltid finnas ett gult öronmärke. Om den döda idisslare är oidentifierbart kan statens understöd inte betalas för kadaveruppsamlingen och djurets ägare faktureras fullt pris för uppsamlingen.

Ibruktagande av ett tillfälligt märke ska meddelas till nötkreatursregistret inom sju (7) dagar.

Anvisning om märkning och registrering av nötkreatur

För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt

Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda kalvar. I praktiken betyder ändringen att kalvarna skall i ena örat ha huvudmärket, som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärket som är ett elektroniskt öronmärke (sk. eMärke).

Ifall ett djur, som är född 1.1.21 eller efter det, är märkt endast med sedvanliga (visuella) öronmärken ska hjälpmärket ersättas med ett elektroniskt öronmärke. Ifall djuret är registrerat beställs ersättningsmärket enligt de sedvanliga beställningskanalerna. Om det är frågan om ett ledigt märke (oregistrerat djur) kan man beställa ersättningsmärket endast via nötkreatursregistrets kundservice.

Nötkreatur som är födda före 1.1.2021 kan vara märkta med ett traditionellt hjälpmärke. Förändringen gäller endast nötkreatur som föds fr.o.m. 1.1.2021. För nötkreatur som är födda före 1.1.2021 är det valbart att beställa antingen ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke.

I eMärken används två olika identifieringstekniker: HDX och FDX. Kontrollera av din anläggningsleverantör att identifieringstekniken som eventuellt används i gårdens andra anläggningar passar ihop med eMärkena.

Följebrev 2020 september

Alla godkända märkesmodeller

Allflex Ultra Senior

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke
Allflex Ultra Senior -örönmärken

Beställning med produktkod: 5 – Allflex öronmärke Ultra/eKnapp

Allflex e-Märke Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 huvudmärke                                   hjälpmärke

Allflex e-Märke Junior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 5 – Allflex öronmärke Ultra/eKnapp

Allflex eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex eSelect Senior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 12 - Allflex öronmärke Ultra/eSelect

Allflex DNA

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA -örönmärken

Beställning med produktkod: 23 - Allflex DNA öronmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 21 - Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Allflex DNA eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba        

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eSelect Senior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 22 - Allflex DNA eSelect Senior HDX

Allflex temporärt märke

Förmedlare: Faba

 

Allflex tillfälligt märke -örönmärken

Beställning med produktkod: 6 - Allflex temporärt märke

Stallmästaren Combi 3000

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke 

Beställning med produktkod: 11 - Stallmästaren Combi 3000

Stallmästaren Combi E30 Plus HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Beställning med produktkod: 11 - Stallmästaren Combi 3000/E30 Plus Knapp

AgroTag tillfälligt märke FlexoPlus D/D 

Förmedlare: A-Rehu

TruTest tillfälligt märke -örönmärken

Beställning med produktkod: 27 - AgroTag tillfälligt Märke FlexoPlus D/D

AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

 

huvudmärke
TruTest GenoMerkki -örönmärken

Beställning med produktkod: 28- AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Beställning med produktkod: 30- AgroTag HDX Geno FlexoTronic D30    

AgroTag FDX eLapp FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

huvudmärke

TruTest eLappu -örönmärken

 

hjälpmärke

TruTest eLappu -örönmärken

Beställning med produktkod: 26- AgroTag FDX eLapp FlexoTronic D30

Beställning med produktkod: 29 - AgroTag HDX eLapp FlexoTronic D30 

Kodförteckning över nötkreaturregistrets öronmärken

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2023