Anmälan om antalet svin ska göras senast 30.9.2016 (Publicerad 23.9.2016)

21. november 2018

23.9.2016

Evira och Mavi påminner om att anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5–31.8.2016 ska göras. Anmälningarna ska sändas in senast 30.9.2016.  

För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  

Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av alla djurbaserade stöd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret inom utsatt tid, används noll som djurantal för de saknade månaderna.  

Anmälningarna kan göras med svinregisterapplikationen eller på pappersblankett. I frågor som gäller anmälningarna kan svinregistrets kundtjänst ge råd, telefon 09 85 666 003.